"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, November 27, 2007

Basking in Glory

Honoured: Veteran actress Sowcar Janaki speaking after being felicitated at ’Telugu Bhasha Brahmotsavaalu’ in Tirupati on Tuesday. Also seen are Vempati China Satyam and Ravu Balasaraswati Devi.

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


‘Parents should make children love Telugu’

Fears over next generation remaining alien to mother tongue expressed


TIRUPATI: The fifth day of the literary meet తెలుగు భాషా బ్రహ్మోత్సవాలు (Telugu Bhasha Brahmotsavalu) on Monday witnessed linguists asking parents to make their children love their mother tongue, culture and traditions.

Yarlagadda Lakshmiprasad, former parliamentarian and presently a member of Hindi implementation panel, expressed concern that adoration and love for the mother tongue was almost on the brink of collapse among Telugus.

He said that it should be inculcated right from childhood and not injected through such seminars and conferences by literary bodies and voluntary organisations.

Taking the cue, personality development guru Yandamoori Veerendranath said that parents were solely responsible for the emergence or otherwise of children as full-fledged personalities and appealed to them to respond to their immediate needs.

Government blamed

Blaming the government for leaving Telugu high and dry at the school education level in his lecture on ‘Why mother tongue’, Singamaneni Narayana feared that the next generation would remain alien to their own language if the trend continued for two more decades.

He strongly advocated the need to encourage teaching in vernacular languages.

In the session presided over by director of Tirumala Tirupati Devasthanam’s Annamacharya Project Medasani Mohan, Vakulabharanam Ramakrishna spoke on the ‘Historical legacy of Telugus’, K. Rammohan Roy on ‘Arudra’s worldly outlook’, J. Krishnaprasad on ‘Glory of Vijayanagara empire’ and Meegada Ramalingaswamy on the greatness of ‘Tirupati Venkatakavulu’.

Felicitated

Actress of yesteryear Anjali Devi, litterateurs -- C.V. Subbanna Sathavadhani and S.T.Gnanananda Kavi -- were felicitated on the occasion.

‘Ashtavadhanam’ by Garikapati Narasimha Rao and ‘Perini Sivathandavam’ by the disciples of Nataraja Ramakrishna evoked thunderous applause from the audience.

Courtesy: The Hindu

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


అన్నమయ్య కీర్తనలు reflect the greatness of Telugu

TIRUPATI: Telugu is one of the ancient languages in the world. Its richness is amply evident in అన్నమాచార్య సంకీర్తనాలు (Annamacharya Sankeerthanas) written several hundred years ago.

Saint composer Annamayya wrote 32,000 Sankeerthanas in pure Telugu, without using even a single word from other languages, including Sanskrit, said speakers, highlighting the uniqueness of the language at the తెలుగు భాషా బ్రహ్మోత్సవాలు (Telugu Bhasha Brahmotsavams) today.

They stressed the need for conserving the treasures of the great language from the influence of Western culture and English language.

Kamisetty Srinivasulu said Annamayya literary works reflect the greatness of Telugu. The Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) is bringing out a Telugu dictionary for some words used in Sankeerthanas.

On the fourth day of the nine-day event, some thought provoking discussions took place.

Talks on ‘Telugu language in writings of poet Tikkana’ by K Venkata Lakshminarasimham, ‘Devotion in Bhagavatham’ by Rallabandi Kavitha Prasad, ‘Richness of language in Prabhandams’ by O Sivashankar Rao, and ‘Stray verses’ (entertaining conversation) and Adroitness’ by K Varaprasad were inspiring.

Palepu Varijarani spoke on ‘Sathakam and its use’ and Medimalli Ravikumar on short poems.

తెలుగు సంస్కృతి వికాస వేదిక (Telugu Samskruthi Vikasa Vedika), which is organising the fete, felicitated TG Kamala Devi, a noted playback singer, and Savitramma, wife of famous singer late Ghantasala, along with renowned writers Samala Sadasiva and Chalasani Prasad.

Vedika president B Karunakar Reddy and others were present. Cultural programmes were presented by noted artistes in the evening.

Courtesy: NewIndPress

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Telugu Bhasha Brahmotsavam hits new publicity trail

A giant LED screen installed outside Mahati Auditorium in Tirupati

TIRUPATI: For the first-ever Telugu Bhasha Brahmotsavams being held here, the main roads turned virtual auditoriums thanks to the marvels of modern technology.

The Brahmotsavams is the reincarnation of yesteryears’ Telugu Bhasha Samskruthi Varotsavalu. With people pouring into the venue - Mahati Auditorium, which has a capacity of 2,000, organisers came up with a strategy to adopt modern technology to address the crisis.

They set up a giant LED screen outside the auditorium in addition to two screens. People who could not find a seat or a place to stand inside, can watch the proceedings on the screens outside the auditorium.

One more LED giant screen was set up at the entrance to Gandhi Street near Nalgugukalla Mandapam, close to Sri Govindraja Swamy temple and railway station. Loudspeakers were fixed to electric poles.

Besides, posters and hoardings of noted poets, poetesses, and eminent personalties of Telugu language, literature and history were erected at strategic places and colourful banners were seen anywhere, giving the town a festive look.

Courtesy: NewIndPress

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Sunday, November 25, 2007

CM renews plea for classical status to Telugu

Telugu antiquity dates back to 2000 years

“Largest spoken language next to Hindi”


HYDERABAD: Andhra Pradesh Chief Minister Y. S. Rajasekhara Reddy on Saturday dashed off yet another letter to Prime Minister Manmohan Singh renewing the State’s plea for according “classical language” status to Telugu. He said “nothing short of this will do justice to the sentiments of Andhra Pradesh people”. Any laxity in this respect might be construed as ignoring the sentiments. He requested Dr. Singh to consider the far-reaching implications of this burning issue and expedite the process.

Referring to the eligibility criteria, specified by the Home Ministry to get the classical status such as “a high antiquity of early texts/recorded history of over 1,000 years”, the Chief Minister said records suggested that Telugu antiquity dated back to more than 2,000 years.

He said “agonising delay” in according status to Telugu is causing heartburn to over 10 crore Telugu-speaking people in the world today. “Telugu is the largest spoken language in the country, next only to Hindi,” he added. He told the Prime Minister that the numismatic, scriptural and epigraphical evidences dating back to the second and third century BC and from 4th to 6th century AD clearly established Telugu as one of the oldest Dravidian languages. He said literary giants praised Telugu for its beauty and mellifluousness. Indira Gandhi specified Telugu as “one of the oldest languages spoken by large number of people. Former Tamil Nadu Chief Minister M. G. Ramachandran observed that Telugu grew along with Tamil.

“Sundara Telugu”

Tamil poet Subramanya Bharatiyar admired it as “Sundara Telugu”. And celebrated French linguist Daniel Negers observed that French and Telugu had a lot of commonalities, but while French grew into an international language, Telugu remained confined to a small corner.

Courtesy: The Hindu

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


తిరుపతి : Telugu Bhasha Brahmotsavalu off to a traditional start

Fete should inspire like-minded bodies to work for cultural renaissance

Festive start: Kurthalam Peethadhipathi Siddeswarananda Bharathi, TTD’s Executive Officer, K.V. Ramanachary and TTD Board Chairman B. Karunakar Reddy at the inaugural of the nine-day Telugu Bhasha Brahmotsavalu at Tirupati on Saturday.

TIRUPATI: The nine-day తెలుగు భాషా బ్రహ్మోత్సవాలు (Telugu Bhasha Brahmotsavalu), which got off to a traditional start here on Saturday in the TTD’s Mahathi Auditorium, expressed concern over the Telugu culture, language and pride getting mired in the quicksand of westernisation and has underscored the urgent need to pull it out of the quagmire caused by the cultural invasion.

Initiating the deliberations at the meet which would discuss in depth the various facets of the Telugu literature, heritage, culture and so on, the TTD Board Chairman, B. Karunakar Reddy, whose organisation-- తెలుగు సంస్కృతి వికాస వేదిక (Telugu Samskruti Vikasa Vedika) is hosting the grand fete, urged the renaissance of Telugu and its rich ethos.

Veda Dharma: TTD’s Executive Officer, K.V. Ramanachary said the Tirupati fete should inspire like-minded bodies elsewhere in the State and in the country to work for a cultural and spiritual renaissance. In the technical session which followed, in an hour-long lecture on ‘Veda Dharma’, Vedic exponent, Samavedam Shanmukha Sarma said that Vedic culture was ingrained in the Telugu culture and said that Telugu language acquired its beauty only because Vedic literature and Sanskrit was deeply inter mixed with it. Chairman of the Official Language Commission, A.B.K. Prasad wanted that English teaching must begin simultaneously both in the English and the Telugu medium schoolsHe said it would be a sad day for Telugu when people start getting a feeling that learning Telugu was a waste in their fad for soft skills and communication skills. Kurthalam Peethadhipathi in his lecture said that though Sanskrit is the mother of Telugu, it had its own interest and innate strengths and said claimed that it was the only language which had its own deities like వీరభద్రుడు (Veerabhadrudu) and others.

Courtesy: The Hindu

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Rajahmundry : ‘Padya natakams’ begin tomorrow

Rajahmundry: The East Godavari Stage Artistes’ Welfare Association, the State Cultural Affairs Department and SRLG Kala Samithi, Razole, are jointly conducting పంచరత్న పౌరాణిక పద్య నాటకములు (Pancharatna Pouranika Padya Natakams) from November 26 to 30, according to Pullela Kondaiah, president of the samithi.

Courtesy: The Hindi


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Call to protect Telugu culture

Nine-day Telugu Bhasha Brahmotsavalu off to a colourful start


TIRUPATI: The nine-day తెలుగు భాషా బ్రహ్మోత్సవాలు (Telugu Bhasha Brahmotsavalu), which got off to a traditional start here on Saturday in the TTD’s Mahathi Auditorium, expressed concern over the Telugu culture, language and pride getting mired in the quicksand of westernisation and has underscored the urgent need to pull it out of the quagmire caused by the cultural invasion.

Initiating the deliberations at the meet which would discuss in depth the various facets of the Telugu literature, heritage, culture and so on, the TTD Board Chairman, B. Karunakar Reddy, whose organisation-- తెలుగు సంస్కృతి వికాస వేదిక (Telugu Samskruti Vikasa Vedika) is hosting the grand fete, said that the future would brand us as ‘traitors’ if we do not correct the course and take up the renaissance of Telugu and its rich ethos.

Veda Dharma

TTD’s Executive Officer, K.V. Ramanachary said the Tirupati fete should inspire like-minded bodies elsewhere in the State and in the country to work for a cultural and spiritual renaissance.

In the technical session which followed, in an hour-long lecture on వేద ధర్మ (Veda Dharma), Vedic exponent, Samavedam Shanmukha Sarma said that Vedic culture was ingrained in the Telugu culture and said that Telugu language acquired its beauty only because Vedic literature and Sanskrit was deeply inter mixed with it.

He said there was nothing which was not there in the Vedas as agreed even by western researchers.

Chairman of the Official Language Commission, A.B.K. Prasad wanted that English teaching must begin simultaneously both in the English and the Telugu medium schools.

He said it would be a sad day for Telugu when people start getting a feeling that learning Telugu was a waste in their fad for soft skills and communication skills.

Kurthalam Peethadhipathi in his lecture said that though Sanskrit is the mother of Telugu, it had its own interest and innate strengths and said claimed that it was the only language which had its own deities like Veerabhadrudu and others.

Courtesy: The Hindu

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Thursday, November 22, 2007

Tirupati: All set for first-ever Telugu Bhasha festival

TIRUPATI: The stage is set for the first ever తెలుగు భాషా బ్రహ్మోత్సవాలు (Telugu Bhasha Brahmotsavams), which will begin in the temple town on Friday

Mahati Auditorium has been decked out for the nine-day event, which will be attended by who is who of Telugu literary world. బాపు బొమ్మల కొలువు (Bapu Bommala Koluvu), an art exhibition by famous artist and film director Bapu, will mark the inauguration of the fete.

తెలుగు తల్లి రథోత్సవం (Telugu Talli Rathotsavam) will be taken out from Sri Krishnadevaraya Circle at Leela Mahal Junction to Mahati Auditorium in the evening. On the second day of the event, a rally highlighting various folk art forms of the State will be organised. Literary sessions will be held from the third day of Mahotsavam.

The topics for discussion include వేదం (Vedam), వేద ధర్మం (Veda Dharmam), ఉపనిషదులు (Upanishads), రామాయణం(Ramayanam) - Samakaleenatha, భరతం(Bharatam) - బాంధవ్యాలు (Bhandavyalu), తిక్కన్న (Tikkana) - తెలుగుదనం (Telugudanam), భాగవతం (Bhagavatham) - భక్తి (Bhakti), అన్నమయ్య (Annamayya) - భాషా చైతన్యం (Bhasha Chaitanyam), ప్రబంధాలు (Prabhandalu) - Bhasha Soushtiyam, చతువులు (Chatuvulu) - చమత్కారాలు (Chamatkaralu), శాతక పద్యాలు (Sathaka Padyalu) - Prayojakata, తెలుగు సాహిత్యం (Telugu Sahityam) - హాస్యం (Hasyam), మాతృభాషా ఎందుకు (Matrubhasha Yenduku) and తెలుగు జాతి (Telugu Jathi) - చారిత్రిక వారసత్వం (Charitrika Varasathvam).

Courtesy: NewIndPress

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Intermediate Telugu medium toppers honoured

Prize for top scorer in Telugu language

Cash prize of Rs.4,000 for topper, Rs. 3000 to second ranker

AISF activists stage protest against closure of some colleges

Fillip to Telugu: Minister for Higher Education D। Srinivas presents the State-level Telugu medium award to B.S.S.K. Sundari (HEC group) on Wednesday.

HYDERABAD: Telugu medium students who stood in the first and second positions in different streams of Intermediate were awarded cash prizes by Minister for Higher Education D. Srinivas at a function organised by the Telugu Akademi here on Wednesday.

Students who scored the highest mark in Telugu subject in both Telugu medium and English medium were also awarded. The topper in each stream gets a cash prize of Rs. 4,000 while the second ranker is awarded Rs. 3,000.

The Minister complimented the students and their parents for continuing in Telugu medium despite peer pressure and societal obligations. He said Telugu language was equally important though the craze for English was growing. He said the Government was committed to promote Telugu and sought the cooperation of the people.

“The language needs to be respected,” he said. Mr. Srinivas, however, advised the students to pick up English language skills to succeed in the job market. APSCHE Chairman K.C. Reddy said, socio-cultural ethos could only be promoted through native languages and due importance to mother-tongue should be given.

Prizes were presented to P. Sagar (MPC), A. Samata (BiPC), P. Uma Maheshwari (MEC), B. Srilakshmi (CEC) and B.S.S.K. Sundari (HEC). G. Venkatesham of Geeta Junior College, Medak got the first prize for scoring highest marks in Telugu. Gold medals were also presented to Thota Jagadeeswari and Ileen Elizabeth Corea, who topped in the 2005 and 2006 academic years studying Telugu as a second language.

Asutosh Mishra, Principal Secretary Higher Education, R.P. Sisodia, Secretary, Board of Intermediate Education and D. Chakrapani, Commissioner, Intermediate Education also spoke. J. Pratap Reddy, Director, Telugu Akademi presided.

Unviable sections

Earlier, activists belonging to AISF tried to gherao the Minister alleging that some sections in Government colleges were being closed and such measures should be withdrawn immediately.

They alleged that 190 sections were closed in Government Junior colleges। However, the Minister denied that any such orders were issued and said unviable sections were being merged with other sections.


Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Goldstone Tech acquires Vijaya Vauhini movie library

Hyderabad: Goldstone Technologies Limited (GTL) has acquired the world negative rights of all the 14 feature films produced by Chennai-based Vijaya Vauhini Pictures Ltd for an undisclosed amount.

The Hyderabad-based GTL, which is an emerging player in industry of colourisation of old classics, has already acquired the rights of 15 Telugu feature films. It is also in the process of colourising Dev Anand’s classic Hum Dono, Rajkumar’s Kannada movie Satya Harischandra, etc.

The pact also includes such evergreen hits as Maya Bazaar, Pathala Bhairavi, Missamma, Gundamma Katha, Rajeswari Vilas Coffee Club, Jagadeka Veeruni Katha, Appu Chesi Pappukudu , etc.

GTL, a software solutions, IPTV and media solutions provider, has shifted its operations to a new premise in city and is ramping up its colourisation and restoration team to about 350 from the current 100.

According to Jagan Mohan, business unit head, Media Division, “The acquisition gives the company the best black and white classics ever produced in the history of Telugu cinema, especially Maya Bazaar, which has a cult movie status.”

There are plans are to colourise all of them for the new generation, he said in a press release. Recently, GTL forged a partnership with the US-based Legend Films to jointly market colourisation services worldwide. Legend Films patented restoration and colourisation technology is considered among the latest. GTL plans to release Hum Dono and Satya Harishchandra in January 2008 and a Telugu movie in March 2008, the release added.

Courtesy: Sify

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Wednesday, November 21, 2007

Ramoji Film City bags Golden Pony Award

HYDERABAD: Ramoji Film City (RFC) has bagged the Golden Pony Award for innovation and excellence in the leisure industry.

The award instituted by Games & Parks Industry magazine was presented to RFC vice-president Rajeev Jalnapurkar at Genoa, Italy on October 26, 2007.

Speaking on the occasion, Mr. Jalnapurkar said RFC was the only Asian enterprise to win in the category this year.

Tourist destination

The award would further elevate the position of RFC of being the best tourist destination not just in the country but in Asia as well, said a press release here on Tuesday.


Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Monday, November 19, 2007

Literature to mend fences

Hyderabad, November 19: నల్ల గుర్రపు నాదా (Nalla Gurrapu Naada), Telugu fiction by an avant-garde litterateur, is all set to hog the limelight in the context of the recent twin blasts in the city.

Ten thousand copies of the book have been bought by an NRI professional to be circulated among students below the age of 16 in an attempt to spread the message of peace and communal harmony.

Inspired by the restraint and resilience displayed by Hyderabadis in the aftermath of the twin bomb blasts, Srisail Reddy Punjugula, Operations Manager in Manchester Academy of English in the U.K., is coming up with a programme to save the qualities from slipping into oblivion.

Two-way programme

Named ‘Chak De Hyderabad’, it will be a two-directional programme to be carried out in association with ‘New Syllabus Literature’, a publishing agency run by the author of the book, Sauda alias P.Karunanidhi.

As part of the programme, about 30 schools from the districts of Hyderabad, Ranga Reddy, Khammam, Mahabubnagar and Nizamabad will be visited where copies of the book—Srisail’s favourite--will be distributed free of cost to teachers and the students. The second part of the programme comprises publishing of an anthology containing students’ versions of the blasts. “So far, the discourse of communal bigotry has been confined to the intellectual camps. My aim behind the distribution of the book is to bring it into public focus,” says Mr. Reddy.

The plot of ‘Nalla Gurrapu Naada’ seeks to debunk the notions of patriotism and accompanying communal fallacies. Published for the first time in 2003, the book had already sold 4,000 copies. Sauda’s books are seldom sold in bookshops due to their high price. Instead, he undertakes door-delivery to whoever orders for them. Mr. Sauda can be contacted on 92471 50243.

Courtesy: Siasat


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Saturday, November 17, 2007

Telugu Academy awards for Inter students

HYDERABAD: The Andhra Pradesh Telugu Academy will present awards to students who have completed their Intermediate education in Telugu medium in the academic year 2005-07.

The awards carrying a cash prize of Rs. 4,000 and Rs. 3,000 along with a certification and a memento will be presented to students have secured the first two ranks in M.P.C, Bi.P.C, M.E.C, C.E.C and H.E.C.

Higher Education Minister D. Srinivas will present the awards at a function being organised by the Telugu Academy at its premises on November 21.

The awards will also be given to toppers in English and Telugu medium courses who have opted for Telugu as their second language. Gold medals will be presented to students who have topped in the introductory and higher level courses launched by the Telugu Academy.

As part of efforts to promote Telugu language, the Telugu Academy has been presenting the awards for the past six years, according to a press release.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Friday, November 16, 2007

Disney characters to speak Telugu

ENTERTAINMENT: Walt Disney to introduce a two-hour Telugu band on its flagship Disney channel.

Disney characters will now speak Telugu. Walt Disney Television International, that operates three children’s channels in India, is introducing a two-hour Telugu band on its flagship Disney Channel. The channel is currently available in English and Hindi languages.

Walt Disney’s senior vice-president and managing director, Antoine Villeneuve, said that Disney’s decision to launch the channel in Telugu was based on the success of Jetix in the south.

Jetix, the kids’ channel targeted at boys in the age group of 6 to 11, is the number one children’s channel in the region and is available in both Tamil and Telugu.

To drive up Disney’s viewership, Villeneuve is focusing on content. For a start, December will see the channel premiere High School Musical 2 on Disney. The film is a sequel to High School Musical which turned out to be a super hit children’s film in the US last year.

High School Musical 2 was premiered in America in August and has been viewed by 60 million people. To promote the film in India, Disney has released its music album and will now air a promotional music video shot in India.

The channel has already sourced a children’s serial in Hindi. Called Shararat, the serial was first aired on Star Plus. “The biggest challenge is to make Disney Channel move up in terms of accessibility, reach and connection,” said Villeneuve.

He said that while Jetix was leading in the south, Hungama, acquired from UTV last year, was the leader in the Hindi speaking markets. The effort will now be to make Disney more exciting by revamping its packaging as well. “Hungama gives that additional surface to our Indian operations,” said Villeneuve.

Though he refused to divulge figures, Villeneuve said that advertising on children’s channels was growing at 35 per cent a year. The top Jetix executive in France, Villeneuve was appointed MD of Walt Disney in India in June this year.

Courtesy: Business-Standard


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Wednesday, November 14, 2007

Tirupati: Posters of Poets released

TIRUPATI: Posters of saint poet తాళ్ళపాక అన్నమాచర్య (Tallapaka Annamacharya) and other Telugu poets were released by Saroja Sri Sri at Indira Maidan here on Tuesday as part of a promotional campagin for తెలుగు భాష బ్రహ్మోత్సవములు (Telugu Bhasha Brahmotsavams), scheduled to be held from November 22.

Speaking on the occasion, she lauded the efforts of Telugu Samskruti Vikasa Vedika chairman B Karunakar Reddy for promoting Telugu culture, traditions and literature.

Karunakar Reddy said several programmes would be organised during the nine-day event to highlight the greatness of Telugu culture.

Annamacharya descendant Hari Swamy, SVETA Director Bhuman, TUDA Chairman Ch Bhaskar Reddy and others were present on the occasion.

Earlier, students of Chaitanya High School took out a rally highlighting the greatness of Telugu language.

Additional SP B Seshu flagged off the rally. The తెలుగు సంస్కృతి వికాస వేదిక (Telugu Samskruti Vikasa Vedika) will organise a rally in the temple town tomorrow to mark the Children's Day.

Courtesy: NewIndPress

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


అనూ మాడ్యులర్ కీబోర్డ్ లేఅవుట్ తో ఇక నేరుగా యూనీకోడ్లో తెలుగు టైప్ చేసుకోవచ్చు..

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Tuesday, November 13, 2007

Android Mobile Platform: first peekThe emulator is not rendering Telugu font (or any other Indic fonts for that matter) :(More to come on this topic....

Labels: ,


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Monday, November 12, 2007

ములక్కాడ జీడిపప్పు కూర

I will be regularly posting the unique, interesting words or phrases which people are entering in search engines to reach this blog.

Today someone in Hyderabad searched for

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Women told to contribute more to Telugu literature

Laudable effort: Andhra Pradesh Minister for Women Development and Child Welfare N. Rajyalakshmi (right) releasing a book in Chennai . President of All India Telugu Federation, Chennai, C.M.K. Reddy (left) receives the first copy. Author Nirmala Palanivelu is in the picture.

CHENNAI: Two books covering diverse subjects from spiritualism, literature to national issues authored by Telugu writer Nirmala Palanivelu were released here recently.

Launching the publications at a function organised by the city-based cultural academy జనని (Janani), Andhra Pradesh Minister for Women Development and Child Welfare N. Rajyalakshmi said the contribution of women to Telugu literature was less compared to that of men. More women writers must make a mark in the field of literature, she said.

The author of the books had highlighted spiritual values in ప్రణవ ప్రత్యూషం (Pranava Prathyusham) and alluded to mythology and various epics.

Ms.Rajyalakshmi commended the author’s narrative style in her second book, ‘Ananya Manognyam,’ a compilation of essays and short stories. A lecturer by profession, Ms. Palanivelu, who is also Janani’s president, is actively into social and cultural activities, the Minister said. The occasion also marked the inauguration of a modern art exhibition of Sureka Muralimohan Reddy. Inaugurating the exhibition, Ms.Rajyalakshmi said the artist had portrayed the scenic beauty of nature in her paintings.

President of All India Telugu Federation, Chennai C.M.K. Reddy and executive director of Hotel Savera Neena Reddy participated.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Friday, November 09, 2007

దీపావళి శుభాకాంక్షలు


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Wednesday, November 07, 2007

Annamacharya's Sixth Birth Centennary celebrations in Great Britain

http://www.telugudiaspora.com/telugu_publications_article31.htm


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Tuesday, November 06, 2007

Open Handset Alliance and Telugu Unicode


With the launch of the Open Handset Alliance (OHA) and Android platform today by a group of more than 30 technology and mobile companies, including Google, we can expect their Linux-based phones to roll sometime next year. Penetrating a market dominated by Symbian will not be easy, but it is certainly not impossible for an initiative backed by the Mountain View technology giant.

A less observed tangential news from Ascender Corporation, which is also part of the OHA, is seen here: Ascender Corp. Provides Fonts to Open Handset Alliance

"Ascender is developing a collection of fonts that will be delivered as part of the Android platform. The fonts will be used as part of the User Interface and will provide support for multiple languages."

Does this mean all (or some) future Linux phones based on the Android platform will be loaded with Ascender's fonts by default? If so, will that include South Asian languages (like Telugu) also? If not, will it still be easier to put in multilingual fonts and get Telugu unicode rendered perfectly on mobile browsers installed on the Android OS?


Discussions related to viewing Telugu on Mobile Browsers in Telugublog group

Unicode on Mobile Browser
విండోస్ మోబైల్ 6 లో తెలుగు చూడ్డం


Will the Open Handset Alliance solve the problem of viewing Indic unicode on mobile browsers?
Only time will tell...

To start with..let's wait for their SDK which is releasing on November 12th, and see the features it contains.

Labels: ,


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Friday, November 02, 2007

Tributes paid to Potti Sriramulu

The Lok Satta Party (LSP) paid rich tributes to Amarajeevi Potti Sriramulu on Thursday in commemoration of services rendered by him to the State. The LSP leaders recalled that the separate State for Telugu speaking people became a reality because of Potti Sriramlu. LSP urban president B. Satyanarayana Rao, secretary S. Ravindranath and others were present.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Venerating తెలుగు తల్లి

Riot of colour: Schoolchildren presenting cultural programmes in Kurnool on Thursday.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


Don't neglect Telugu, students told

KADAPA: District Intellectuals Forum president M. Vivekananda Reddy expressed concern on Thursday that people were neglecting their mother tongue in their urge to learn English.

Speaking at the A.P. Formation Day celebrations at Pushpagiri school here, he said though learning English became imperative for professional education and business purposes, students and youth should be fluent in Telugu too. He urged the Government to ensure that Telugu has a place of pride in the society. He wanted tourism-related programmes taken up to propagate the glorious history of the State.

Students attired as Vedic pandits recited slokas and poems. Principal Sivakumar and large number of students participated. Pushpagiri school students performed two dances on the occasion.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'