"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, July 18, 2009

Seminar on Telugu short story

TIRUPATI: A two-day seminar on ‘Peasant Life as Depicted in Telugu Short Story’ began here today by Sahitya Akademi in association with the Telugu Department of Sri Venkateswara University (SVU).

The seminar coincides with the 20th death anniversary of G N Reddy, former vice-chancellor and founder-professor of Telugu department of the university.

Vice-Chancellor N Prabhakar Rao paid tribute to the former vice-chancellor and lauded his contribution to the university, especially the Telugu department.

‘’It is noteworthy that a programme on Peasant Life in Telugu literature was organised on the occasion of GK Reddy’s death anniversary.

Reddy himself was from an agricultural family,’’ Rao said and explained briefly about farmers’ themes in Telugu short stories.

In his keynote address, short story writer and critic Singamaneni Narayana expressed concern that the present-day crisis in the agriculture sector might make farming extinct.

Noted writer Kethu Viswanath Reddy explained about depiction of farmers and their life in Telugu short stories.

AS Ilangovan and Maduranthakam Narendra also spoke.

Courtesy: ExpressBuzz


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'