"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, November 17, 2007

Telugu Academy awards for Inter students

HYDERABAD: The Andhra Pradesh Telugu Academy will present awards to students who have completed their Intermediate education in Telugu medium in the academic year 2005-07.

The awards carrying a cash prize of Rs. 4,000 and Rs. 3,000 along with a certification and a memento will be presented to students have secured the first two ranks in M.P.C, Bi.P.C, M.E.C, C.E.C and H.E.C.

Higher Education Minister D. Srinivas will present the awards at a function being organised by the Telugu Academy at its premises on November 21.

The awards will also be given to toppers in English and Telugu medium courses who have opted for Telugu as their second language. Gold medals will be presented to students who have topped in the introductory and higher level courses launched by the Telugu Academy.

As part of efforts to promote Telugu language, the Telugu Academy has been presenting the awards for the past six years, according to a press release.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

<< Home