"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, November 21, 2007

Ramoji Film City bags Golden Pony Award

HYDERABAD: Ramoji Film City (RFC) has bagged the Golden Pony Award for innovation and excellence in the leisure industry.

The award instituted by Games & Parks Industry magazine was presented to RFC vice-president Rajeev Jalnapurkar at Genoa, Italy on October 26, 2007.

Speaking on the occasion, Mr. Jalnapurkar said RFC was the only Asian enterprise to win in the category this year.

Tourist destination

The award would further elevate the position of RFC of being the best tourist destination not just in the country but in Asia as well, said a press release here on Tuesday.


Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

<< Home