"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, February 09, 2006

Adilabad : Official word on Telugu use

`Use of mother tongue brings administration closer to people'
  • Officials told to comply with the orders immediately
  • Adoption of Telugu in the State Secretariat correspondence stressed
  • RTC signboards and destination boards to be in Telugu soon
ADILABAD: Adilabad district Collector R. Subba Rao on Thursday asked officials in the district to use Telugu in official correspondence. At a seminar on development of Telugu titled `Telugu Vikasam,' he wanted the officials to comply with the orders immediately.

The seminar was organised by the Andhra Pradesh Official Language Commission in order to create awareness on the status of the language and plug loopholes in its implementation as official language.

Oriental language

Chairman of the Commission A.B.K. Prasad voiced concern over the neglect of the language in day-to-day use and even in official correspondence. He underscored the need to recognise the language as an Oriental language so as to give the needed impetus for its development.

Adilabad MLA C. Ramchander Reddy appealed for implementation of the language in official correspondence to percolate from top to bottom. As a first step, he suggested adoption of Telugu in in the State Secretariat correspondence.

Joint Collector A. Dinakar Babu said personality development was in direct proportion to development of an individual's mother tongue as proved scientifically. He said use of mother tongue in administrative affairs brought the administration closer to people.

RTC initative

District Revenue Officer B. Bharati Lakhpathi Naik said Telugu would be used on signboards and destination boards of RTC buses.

Project Officer of Integrated Tribal Development Agency (Utnoor), Saurabh Gaur wanted computer professionals trained in use of the language.Commission member Kaluva Mallaiah, Municipal Chairman Digambar Rao Patil and Adilabad Revenue Divisional Officer D. Ashok Kumar Naik were also present. Later, literary competitions were held for school students.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home