"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, February 07, 2006

2G Factor : Reddy and Rao

MUMBAI, FEBRUARY 5: Not any had heard of these two Hyderabadi first-generation entrepreneurs till they took over country’s two highest revenue-generating airports. With the controversial airport privatisation now making daily headlines, the media-shy G.V. Krishna Reddy and G.M. Rao, founders of GVK Group and GMR Group, respectively, are reluctantly facing the spotlight.

While Reddy, 68, a US citizen, started as government contractor making small dams, power houses, canals, bridges, and roads, mechanical engineer, Rao, 60 began his innings with a small jute mill in the late 1970s in Rajam in Andhra Pradesh.

Both diversified in the early 1980s with Reddy, a Bachelor of Arts, setting up Novopan Industries and Rao diversifying into ferro-alloys and sugar. While GMR’s Rao saw opportunities in banking and transformed Vysya Bank into a first generation bank, GVK’s Reddy invested his money in setting up four Taj hotels including Taj Krishna, Taj Residency, Taj Banjara and Taj Chandigargh in a tie-up with the Tatas.

With the government opening up the economy in the early 1990s, both Reddy and Rao started dreaming big and set up power and road projects. Reddy set up the 216 MW Jegurupadu power plant and is now commissioning the 220 MW phase II of the project and 414 mw Gautami power project. Rao went out of Andhra Pradesh to set up his projects in Tamil Nadu and Karnataka. Today GMR group’s Mangalore power station is the world’s largest, and India’s first barge-mounted combined cycle power plant.

Early this decade, Reddy started construction of a part of Golden Quadrilateral highway between Jaipur and Kishangarh. But Rao took the first step in private sector airport construction by winning the bid to make a brand new airport in Hyderabad which is coming up as a public-private partnership.

With both Reddy — now with assets of more than Rs 4,000 crore — and Rao now being mandated to improve the conditions of the Mumbai and New Delhi airports, respectively, it will be a big challenge for both the entrepreneurs to make these two airports true world class.

Courtesy: IndianExpress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home