"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, February 19, 2006

Nizamabad : Collectors to be feted for making Telugu official

Nizamabad first in the State in implementing Telugu as official language
  • YSR to felicitate three Collectors at function on Feb.21
  • 177 offices in Nizamabad district implementing Telugu
  • English typewriters are being replaced in every office
NIZAMABAD: The Andhra Pradesh Official Languages Commission on the occasion of the International Mother Tongue Day, on February 21, will honour three district Collectors, D.V. Raidu (Nizamabad), Y.V. Anuradha (Anantapur) and Anil Kumar Singhal (the then East Godavari Collector and now Visakhapatnam Collector) for effectively implementing Telugu as the official language.

Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy will felicitate them at a function -- "Bhasha Mahotsavam" -- to be held at Lalitha Kalatoranam in Hyderabad, according to an official release.

Nizamabad district stood first in the State in the implementation of Telugu as the official language as the administration had taken several steps for it. As many as 177 offices in the district have been implementing it strictly and all signboards and rubber stamps of the officials have been made in Telugu.

Strict measures

Sending of files in Telugu language have been made compulsory. If any file is received in English at the Collector's office explanation is being called for and even charge memos are being issued.

English typewriters are being replaced in every office. As a result, till date Telugu is used 98 per cent in official transactions at village level, at mandal level it is 96 per cent and at district level it is 80.55 per cent. At district level it was 28 per cent in 2004 and 74 per cent in 2005.

The Official Language Commission member, Kaluva Mallaiah during his recent visit to the district has appreciated the district Collector for taking a special interest and making significant efforts for implementing Telugu as the official language in the district.

Courtesy: The Hindu
Technorati tags: ,


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home