"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, February 18, 2006

BITS' Hyderabad campus' ground-breaking ceremony on Telugu New Years' day

Poor, meritorious students of the institute to get scholarships, says Chief Minister
  • Ground-breaking ceremony on Ugadi day
  • Allotted 200 acres of land near Shamirpet
  • Third campus to offer all courses as in Pilani
Hyderabad: After Fab City and Infosys, it is now the turn of the prestigious BITS (Birla Institute of Technology and Sciences) to set up its campus in Hyderabad.

The State Government received a communication from the Vice-Chancellor of BITS, Pilani, Rajasthan, requesting for allotment of 200 acres of land at Jawaharnagar, near Shamirpet, in Ranga Reddy district.

The Government readily agreed to do so and the result - the ground-breaking ceremony for the third campus of BITS will be held on Ugadi on the Telugu New Year day.

Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy has written a letter to institute's founder K.K. Birla, thanking him for his choice and invited him to take part in the foundation laying ceremony.

Dr. Reddy, who enjoys a personal rapport with Mr. Birla, had repeatedly suggested to him to open the third campus of the institute, after Goa and Pilani, in Hyderabad.

Nearly eight months ago, Mr. Birla wrote to Dr. Reddy displaying interest in the proposal but expressed helplessness at that juncture due to financial implications.

The fact that nearly one third of seats in the BITS every year are bagged by the students from Andhra Pradesh went in favour of the present decision.

Consequently, a Government Order was issued on Thursday directing the Hyderabad Urban Development Authority (HUDA) to allot land at a cost of Rs.1.5 lakh per acre.

Expressing happiness at this development, Dr. Reddy announced that poor and meritorious students of the institute would be entitled for scholarships just as those studying in other institutes in the States.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home