"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, February 13, 2006

Classical Status : Missed a Bus?

Monday February 13 2006 12:16 IST

Writers are sensitive people. It hurt many Telugu writers on Sunday. Speaker after speaker felt the need to accord 'classical' language status to Telugu.

The clamour became stronger at a meeting of Krishna district writers in the city where some felt 'Tamil' managed to score over Telugu, thanks to the political manoeuvres of our neighbours.

Somewhere in the subconscious, it reminded one that the Telugu leadership had missed the bus. Interestingly, the meet was presided over by Avanigadda MLA Mandali Buddha Prasad whose father had launched a language movement in the region. Nay, the fraternity of Telugu writers shouldn't feel sorry for the 'delayed awakening'.

The meet was scheduled to start at 2 pm 'sharp' as the invitation for the Telugu symposium insisted on punctuality. See the coincidence: Most of the Telugu activists turned up around 3 pm, an hour after schedule. Is that the reason why we are always left behind?

Courtesy: NewIndPress
tcld2006

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home