"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, February 06, 2006

Taming Telugu in six hours

That was the time this school took to teach class III students the alphabet

VISAKHAPATNAM : Here's good news for all those who wish to learn to write the Telugu alphabet and simple sentences in just a few hours flat!

The School of Wonder Kids which had entered the Limca Book of Records in 2004 for teaching UKG children to write the English alphabet in three hours and later, making LKG kids write it in two hours, has now turned its attention to teaching class III children in writing the Telugu alphabet and simple sentences in six hours.

Forty children of class III who were learning to write the Telugu alphabet for the first time, were full of enthusiasm as they sat down to learn from their teachers at the Kalabharathi auditorium at 10 a.m. on Monday.

There were 20 teachers to teach the 40 children. The children were first taught to write the alphabet. Initially the teachers had to help them in writing the letters but within a few minutes many of them were seen writing the letters on their own without help. Around 1 p.m. many could write words and simple sentences.

"We introduce Telugu language in class III in our school. They are taught to read and identify Telugu alphabet and simple words for four months. Even this reading is only for about 40 minutes a day. We specifically ask parents not to teach their children to write at home," said school principal Malla Vanisri.

Bring adults too

"We can teach the language to children of any school in that time provided they are at least six years old. Not only children, adults too can be taught to write the alphabet in a much lesser time. The concept which gave results in teaching the English alphabet to LKG and UKG children has now been extended to Telugu and we have plans to extend it to teaching of Hindi also," she says.

"We plan to teach Telugu to non-Andhras in Vizag through this concept in six hours or even less, free of cost. We also have plans to depute two of our teachers to the PAPA Home to teach the underprivileged children, free of cost," says the school director M. Ramu Naidu.

Now, who can say that writing Telugu is tough?

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home