"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, February 05, 2006

Stir for `classical language' gaining momentum

Telugu with a hoary past and rich tradition has all the qualifications, says TTD Joint Executive Officer

TIRUPATI: Telugu enthusiasts participated at a meeting organised here on Sunday to mobilise support to get the `classical language' tag to Telugu were of the unanimous opinion that campaign currently underway in a sporadic manner in different pockets of the State must be intensified into more concerted movement to exert pressure on the Government to concede what they called the just demand. Among the participants at the meet organised in the TTD's Central Library complex here were the general secretary of the umbrella organisation called తెలుగు భాషోద్యమం (`Telugu Bhashodyamam'), Samala Ramesh Babu, TTD's Joint Executive Officer, N. Muktheswara Rao, Director of the TTD's Sri Venkateswara Employees Training Academy, Bhuman, State leader of the movement, Saakam Nagaraja, coordinator of the తెలుగు భాష వికాసోద్యమం (`Telugu Bhasha Vikasodyamam'), N. Prabhakar Reddy. said that Telugu with a hoary past and rich tradition has all the qualifications and the evidence to secure the status.

Courtesy: The Hindu

tcld2006


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home