"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, February 06, 2006

Warangal : Seminar on Ancient Language status for Telugu

WARANGAL: Speakers at a seminar on `Recognition of Telugu language as ancient and second official language' stressed the need for recognition of Telugu as ancient language.

Organised by the School of Folk and Tribal Lore, Telugu University, it was attended by poets, writers and laureates. School dean N. Bhakthavatsala Reddy said as part of the efforts to secure Telugu an ancient language status, it was decided to organise seminars at the district-level. People of different regions would be apprised of the efforts being made in this direction.

Telugu University Vice-Chancellor A. Manjulatha said Telugu was an easy language to spread knowledge about science and technology and there was a need to promote it. The university would not only conduct similar meetings in Andhra Pradesh but in other parts where Telugu speaking people resided. At a recent meeting, a unanimous resolution was passed seeking the ancient language status to Telugu.

Former Telugu University V-C Acharya Pervaram Jagannatham, KU Arts college principal G. Srinivasa Reddy and others were also present.

Courtesy: The Hindu

tcld2006


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home