"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, January 07, 2006

Hyderabad Designer wins Silver Davey International Award

Head of Hema Creative House Srini Rao won the prestigious Davey award for the year 2005.

Mr Rao and his team got the award for the annual report 2005, they created for Asmitha Microlin Ltd, Hema Creative House (HCH) an exclusive corporate communication agency said in a release here today.

'Davey Awards' honours the finest creative work from the best small firms, agencies and companies worldwide and is judged and overseen by the International Academy of the Visual Arts (IAVA), a highly professional body consisting of top-tier who's who of acclaimed media, advertising and marketing firms across the world.' Over 2005 entries were received from the US and other parts of the world.

Srini Rao joined Litas Ad Agency in Mumbai and rose to become its creative art director. Later, he moved to Hyderabad and joined Mindset Advertising Agency.

He launched his own exclusive corporate designing unit 'Hema Creative House.' Hema Creative House earlier won the Apex Award, conducted by the Advertising Club of Hyderabad. In 2005, HCH also received two awards in the category of corporate diary and annual report, the release.

Courtesy: WebIndia123


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:56 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Em Srini garu, mee ekkada unnara? Em chestunnara?

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home