"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, February 09, 2006

Telangana is Center of Telugu Language

Adilabad, Feb. 9: State Official Language Committee chairman A.B.K. Prasad said on Thursday that the campaign to get classical language status for Telugu was not against the movement for a separate Telangana State.

“It was meant to save the Telugu language which was facing immense threat from English,” he said. Talking to this correspondent, he said that the committee had begun the campaign with a good intention but it was being portrayed wrongly by some political parties for their gains.

Telangana was the mukhadwaram (front door) to the Telugu language, he said, and explained that the ‘anam’ in ‘Telanganam’ meant centre. This proved that Telangana region was the centre of the Telugu language. There was historical evidence to prove this, he added. Mr Prasad said that an ancient Telugu coin was unearthed in Koti Lingala in Karimnagar district and the famous Tamil poet Pampa, one among the Tamil Kavitrayam, belonged to the Telangana region.

Criticising the previous Telugu Desam government and its leaders for neglecting Telugu, he said that the language had been languishing for 10 years. “The former chief minister (N. Chandrababu Naidu) had also rejected the proposal made by the University of Hyderabad to develop Telugu software and had preferred English instead,” the chairman said.

Mr Prasad said the State government had assured that Sanskrit would not be allowed as second language in junior colleges from next year, in order to protect Telugu. Sanskrit was promoted during the rule of the Bharatiya Janata Party, though it was a dead language, he added.

Courtesy: Deccan Chronicle
tcld2006

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 10:26 AM, Anonymous Vijay గారు చెప్పినారు...

I really appreciate your efforts to bring telugu language into global grounds. You peoples effort on wikipedia is really great. I'll always be ready to help you at any stage. please gimme a chance to contribute to the most beautiful language on this planet. I ahve aan Idea to bring out some Linux variant in Indian Languages. At some stage I really need the help of you guyz.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home