"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, February 20, 2010

Demand for separate ministry for Telugu

HYDERABAD: MLC and educationist Chukka Ramaiah has appealed to the government to create a new ministry to protect and preserve the Telugu language, culture and civilisation in the State.

Talking with reporters here today, Ramaiah sought strict enforcement of GO 86 which make it mandatory for all schools in the State to teach Telugu as a language up to Class 10. ``The importance being given to the Telugu language by the government and its departments is going down with each passing day.

This is not the case with other languages.’’ The legislator demanded that all proceedings in district courts be conducted and copies of the verdicts made available in Telugu. ``Unless people openly express their love for their mother tongue, the government and political leaders will not show any concern for it,’’ he said.

The Telugu Bhashodyama Samakhya will observe the International Mother Tongue Day on Feb 21 as a `blackday’ in protest against the government’s neglect of the Telugu language. It will organise a dharna near Indira Park on that day.
Somala Ramesh Babu, president of the Samakhya, said it was the responsibility of the Telugu-speaking people across the world to preserve their language and culture.

Samakhya vice-president GS Varadachary and secretary Kaluva Mallaiah were present at the press conference.

Courtesy: ExpressBuzz


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


17 Comments:

At 10:14 PM, Blogger poulami గారు చెప్పినారు...

Send your good taste to celebration by delivering our mouthwatering cakes to Kerala and exotic flowers to Kerala and leave a cherished memory with them. Add zing to the special occasions of your acquaintances in Kerala by sending our fantastic flowers and tasty cakes.

Please visit:
www.keralaflowersgifts.com

 
At 10:08 PM, Blogger riya manna గారు చెప్పినారు...

Send your good taste to celebration by delivering our mouthwatering cakes to Chandigarh and exotic flowers to Chandigarh and leave a cherished memory with them. Add zing to the special occasions of your acquaintances in Chandigarh by sending our fantastic flowers and tasty cakes.

Please visit:
www.chandigarhflorist.com

 
At 3:12 AM, Blogger sudipta pal గారు చెప్పినారు...

Send your good taste to celebration by delivering our mouthwatering cakes to Kolkata and exotic flowers to Kolkata and leave a cherished memory with them. Add zing to the special occasions of your acquaintances in Kolkata by sending our fantastic flowers and tasty cakes.

Please visit:
www.kolkataflowersgifts.com

 
At 2:02 AM, Blogger Sunny Verma గారు చెప్పినారు...

Send your good taste to celebration by delivering our mouthwatering cakes to Coimbatore and exotic flowers to Coimbatore and leave a cherished memory with them. Add zing to the special occasions of your acquaintances in Coimbatore by sending our fantastic flowers and tasty cakes.

Please visit:
www.gifts2coimbatore.com

 
At 3:11 AM, Blogger Yash Flowers Gifts గారు చెప్పినారు...

Searching for the right gift for your loved ones? Get into http://www.yashflowersgifts.com and send gifts to Delhi for every event. Sending Delhi gifts online have become easier, convenient and safe with us

 
At 11:20 PM, Blogger alokita గారు చెప్పినారు...

Make a real splash of fun at the celebrations of your loved ones in Hyderabad by sending flowers and cakes. Visit http://www.hyderabadonlineflorists.com.

 
At 4:55 AM, Blogger Prathima గారు చెప్పినారు...

We assure quality delivery of cakes, Gifts and flowers to all major cities in Kerala.
Articles and content in this section of the website are really amazing. From http://www.endekeralam.com

 
At 11:56 PM, Blogger Bangalore గారు చెప్పినారు...

Good. From http://www.bangalorewithlove.com

We are pioneer in the business of sending gifts and flowers to Bangalore. We deliver Gifts and flowers Same Day delivery to Bangalore. We have wide Range of Gifts for all kind of Occasions.

 
At 3:23 AM, Blogger sweta గారు చెప్పినారు...

Spice up the celebrations of your loved ones in spectacular style by sending amazing flowers and gifts from http://www.thejapanflorist.com.

 
At 7:00 AM, Anonymous keshav గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was really very informative. From http://www.indiagiftservices.com

 
At 9:01 AM, Anonymous keshav గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was really very informative. From http://www.indiagiftservices.com

 
At 6:19 AM, Blogger Flowers N Wishes గారు చెప్పినారు...

Send Fresh flowers to chandigarh in India,Send Cakes to chandigarh in India,Send Chocolates to chandigarh in India,Send Gifts to chandigarh in India

http://www.flowersnwishes.com/send-flowers-gifts-cakes-to-chandigarh-india.aspx

 
At 12:40 AM, Blogger Shampa గారు చెప్పినారు...

Win the heart of your dear ones in Hyderabad in a beguiling way by sending cakes, flowers and many other gifts to Hyderabad from www.cakes2hyderabad.com.

 
At 4:08 AM, Blogger rupinder గారు చెప్పినారు...

Send Cakes to India
Flowers N Wishes offers delicious, appealing and tempting cakes & chocolates for all occasions and in various shapes and sizes. Online cakes & chocolates to India have never been so easy. With our online ordering system cakes & chocolates can be delivered in all the cities in India. Simply order your cake & chocolates online and we will deliver Cakes & Chocolates to your loved ones in all the cities in India.

 
At 11:41 PM, Anonymous sheenu గారు చెప్పినారు...

Gifts to India , Flowers to India, Cakes to India,Same Day delivery all over India
http://www.indiaflowermall.com

 
At 8:00 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

michael kors uk
michael kors outlet online
ed hardy uk
michael kors handbags
ray ban sunglasses
nike huarache
kate spade sale
snapbacks wholesale
dallas cowboys jerseys
reebok outlet

 
At 11:40 PM, Anonymous Cara mengobati abses payudara గారు చెప్పినారు...

very useful article, thank you very much and pardon me permission to share the article here admin :

Cara mengobati jantung berdebar
Cara menghilangkan bopeng
Obat herbal otot jantung lemah

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home