"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, June 19, 2009

Jefferson Goblet Award for Telugu boy’s thesis

HYDERABAD: Here is a boy who has taken Telugu pride to sky high, literally. A Doctoral Candidate in University of Michigan శివ శంకర్ రుద్రరాజు (Siva Shankar Rudraraju) beat out over 90 competitors to win the prestigious Jefferson Goblet Best Student Paper Award from the American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) for the year 2009.

The award, constituted under the name of former American President Thomas Jefferson, is given by the AIAA to a strong piece of writing by the student in support of the continued research and development of flight engineering. Siva is doing his PhD thesis under the direction of Associate Professor Krishna Garikipati, and Anthony Waas, Professor of Mechanical Engineering and Felix Pawlowski Collegiate Professor of Aerospace Engineering. His winning paper was co-authored by Professors Garikipati and Waas along with Amit Salvi from Aerospace Engineering.

A native of Konaseema Godilanka, Siva’s parents RVVSN Subba Raju and Padmavathi are currently residing in Alwal of Hyderabad.

Courtesy: ExpressBuzz


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'