"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, October 30, 2009

AP govt makes singing Telugu song mandatory in convent schools

Hyderabad , Oct 29 The Andhra Pradesh government today asked English medium convents in the state to render a song hailing Telugu culture without fail in the school assemblies in addition to the national anthem.

" Private convents should make children sing మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ (Maa Telugu Talliki Malle Poodanda) song from henceforth," School Education Minister D Manikya Vara Prasad told reporters.

The government took the decision in the wake of a convent school in Kadapa district punishing two children for speaking in Telugu. Placards, with the words "I will never speak in Telugu" written on them, were hung around their necks as punishment.

The action of the school evoked strong protests from outfits working for promotion of Telugu.
The government's decision, however, was sharply criticised by the Telangana Rashtra Samithi (TRS) that says the song "Maa Telugu Talliki" is against Telangana culture.

Courtesy: Indopia.in


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


46 Comments:

At 3:07 AM, Blogger Nancy గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was really very informative. http://www.chennaiflowerplaza.com

 
At 8:53 PM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

reskevalam telugu songs padithene teluguthanama leda pichhitanama. Manushula feelings tho rajakeyama?

 
At 5:00 PM, Blogger gurgaon గారు చెప్పినారు...

We deliver flowers and cakes to Gurgaon and Delhi. We provide a wide range of options to choose the gifts for delivery to Delhi and Gurgaon. We also do same day delivery, midnight delivery for perishable items like cakes, flowers. Choose for the gift of your choice at: http://www.gurgaonflowerplaza.com

 
At 1:23 AM, Blogger TanmoySarkar గారు చెప్పినారు...

Send breathtaking flowers and gifts to India and make a beguiling focal point to any celebration. Add unique beauty and style to the occasions of your special ones in India with our exotic range of flowers and gifts.

Please visit:
www.gifts-to-india.com

 
At 5:30 AM, Blogger Ramesh గారు చెప్పినారు...

హలో friends మీకు న్యూస్ చదవడానికి ఎక్కువ time లేదా? అయితే మీకోసం, ఏదైనా సూటిగా...సుత్తి లేకుండా...చేప్పాడానికి మేము ఓ క్రొత్త వెబ్ సైట్ start చేసాము తప్పక చూడండి. http://www.apreporter.com
ఏదైనా సూటిగా...సుత్తి లేకుండా... http://www.apreporter.com

 
At 3:49 AM, Blogger Sunny Verma గారు చెప్పినారు...

Send your good taste to celebration by delivering our mouthwatering cakes to India and exotic flowers to India and leave a cherished memory with them. Add zing to the special occasions of your acquaintances in India by sending our fantastic flowers and tasty cakes.

Please visit:
www.indiafloristnetwork.com

 
At 1:58 AM, Blogger poulami గారు చెప్పినారు...

Send your good taste to celebration by delivering our mouthwatering cakes to Delhi and exotic flowers to Delhi and leave a cherished memory with them. Add zing to the special occasions of your acquaintances in Delhi by sending our fantastic flowers and tasty cakes.

Please visit:
www.delhiflowersgifts.com

 
At 6:42 PM, Anonymous robart john గారు చెప్పినారు...

Send Flowers to India, Cakes to India, Gifts to India, Chocolates toIndia. Same day Delivery
visit- http://www.lovenwishes.com
To send Flowers to India
http://www.lovenwishes.com/flower.htm
To Send Gifts to India
http://www.lovenwishes.com/soft_toy.htm
To send Cakes to India
http://www.lovenwishes.com/cake.htm
To send Gifts to Delhi
http://www.lovenwishes.com/delhi.htm
To send Gifts to Mumbai
http://www.lovenwishes.com/mumbai.htm
To send Gifts to Bangalore
http://www.lovenwishes.com/bangalore.htm

 
At 10:09 PM, Blogger Sudipta గారు చెప్పినారు...

Send breathtaking flowers and gifts to India and make a beguiling focal point to any celebration. Add unique beauty and style to the occasions of your special ones in India with our exotic range of flowers and gifts. For details, visit www.expressgiftsindia.com.

 
At 12:01 AM, Blogger gifts గారు చెప్పినారు...

 Gifts to India, Flowers to India, Cakes to India,Same Day delivery all over india
 http://www.indiaflowermall.com

 
At 10:29 AM, Blogger flowers గారు చెప్పినారు...

 Gifts to Hyderabad, Flowers to Hyderabad, Cakes to Hyderabad,Same Day delivery all over Hyderabad
http://www.hyderabadonlinegifts.com

 
At 10:32 AM, Blogger flowers గారు చెప్పినారు...

 Gifts to Hyderabad, Flowers to Hyderabad, Cakes to Hyderabad,Same Day delivery all over Hyderabad
http://www.hyderabadonlinegifts.com

 
At 8:36 AM, Blogger lankaflorist గారు చెప్పినారు...

Gifts to Sri Lanka, Flowers to Sri Lanka, Cakes to Sri Lanka,Same Day delivery all over Sri Lanka and colombo
http://www.lankaflorist.com

 
At 4:49 AM, Blogger sudipta pal గారు చెప్పినారు...

Send our wonderful flowers and gifts to Japan and create an unforgettable memory for all occasions. Just place an order online for delivery of flowers and gifts anywhere in Japan. For details, visit www.japanfloristshop.com.

 
At 2:34 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

 Gifts to goa, Flowers to goa, Cakes to goa,Same Day delivery all over goa
 http://www.goaonlinegifts.com

 
At 1:43 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

mee tegulu maaku saviti talli. Down down language Nazis.

 
At 5:28 AM, Anonymous firoz గారు చెప్పినారు...

FIROZ SAID ...
FOLLOW STEPS AND START EARNING MONEY
copy and paste below address in url and get start earning money
www.LinkBrander.com/lb/go/2814

 
At 8:42 AM, Blogger Ginny Crandall గారు చెప్పినారు...

I think this is so sad! I don't think that a government (or anyone else) should ever supress a language of a people. I don't think that they should ever supress learning either. It is knowledges that gives us true freedom. How else are we going to get gifts to bangalore?

 
At 7:56 AM, Blogger flowers to india గారు చెప్పినారు...

We can deliver flowers,cakes,chocolates and gift items to over
32 countries worldwide on the same day. Our wide network of florists,
quality assurance and timely delivery ensure that our
customers are satisfied. Having serviced over a million customers worldwide,
our company gives a customer the power to express their emotions through flowers.

http://www.flowersfloristsgifts.com
http://www.flowersnfloristsindia.com/
http://www.flowersnflorists.com/
http://www.floristonlineindia.com/
http://www.onlinefloristindia.com
http://www.indiafloristshop.com/
http://www.giftgiftstoindia.com
http://www.floristindianetwork.com/
http://www.bloomonlineindia.com/
http://www.indiacakesonline.com
http://www.giftflowersindia.com
http://www.flowerstochennai.com
http://www.indiaflowerwala.com
http://www.bangaloregiftsflower.com/
http://www.sendflowerspunjab.com
http://www.sendfreshflowersindia.com/
http://www.allindiagift.com/
http://www.indiachocolatedelivery.com/
http://www.keralaflorist.com/
http://www.indiafloristonline.com
http://www.globalflowerdelivery.com
http://www.indianonlineflorist.com

 
At 9:18 AM, Anonymous Ranjeetha గారు చెప్పినారు...

Nice information, Thanks for sharing these. keep up the good work.

Thanks...
http://www.hyderabadonlineflowers.com

 
At 8:28 AM, Blogger Indian Gifts Center గారు చెప్పినారు...

Great to see your blog. It is really very interesting.
Thanks..
http://www.indiangiftscenter.com

 
At 1:58 AM, Blogger Flowers N Wishes గారు చెప్పినారు...

Send Flowers to Chandigarh

Send Flowers to Chennai

Send Flowers to Ludhiana


Send Flowers to Kolkata

Send Flowers to Jalandhar
Send Flowers to Jaipur


Send Flowers to Hyderabad

Send Flowers to Gurgoan

Send Flowers to Delhi
Send Flowers to Mumbai

Send Valentine Gifts to India

Send Flowers to Pune

Send Flowers to Amritsar

Send Flowers to Patiala

Send Flowers to Panchkula

 
At 6:20 AM, Blogger rupinder గారు చెప్పినారు...

Send flowers for father’s day To India, Send fruits for father’s day To India, Send Cake for father’s day To India, Send Chocolates for father’s day To India, Send Gifts for father’s day To India

This Father's Day, show your Father that how much you love and respect him and how much you care for him. One of the best mediums of expression is by Sending beautiful flowers and Gifts to your father. Flowers N Wishes offers online delivery of fresh Flowers, Cakes and other Gifts to all cities in India on Father's day.

Send Father’s Day Flowers to India

 
At 4:07 AM, Blogger rupinder గారు చెప్పినారు...

Send Cakes to India
Flowers N Wishes offers delicious, appealing and tempting cakes & chocolates for all occasions and in various shapes and sizes. Online cakes & chocolates to India have never been so easy. With our online ordering system cakes & chocolates can be delivered in all the cities in India. Simply order your cake & chocolates online and we will deliver Cakes & Chocolates to your loved ones in all the cities in India.

 
At 1:21 AM, Anonymous divya గారు చెప్పినారు...

Send Diwali Gifts to India, Deepavali Gifts to India, Online Diwali
Gifts to India, Diwali Sweets to India, Diwali Chocolates to India,
Diwali Dry Fruits to India,  visit www.subhdiwali.com

 
At 11:50 PM, Anonymous shruti గారు చెప్పినారు...

 Gifts to Banglore, Flowers to Banglore, Cakes to Banglore,Same Day delivery all over Banglore
http://www.bengalurugifts.com

 
At 12:11 AM, Anonymous charu గారు చెప్పినారు...

 Gifts to Chennai, Flowers to Chennai, Cakes to Chennai,Same Day delivery all over Chennai
vist http://www.chennaionlinegifts.com

 
At 11:50 PM, Anonymous tina గారు చెప్పినారు...

Gifts to India , Flowers to India, Cakes to India,Same Day delivery all over India
http://www.lovenwishes.com

 
At 11:39 PM, Anonymous megha గారు చెప్పినారు...

Gifts to Hyderabad, Flowers to Hyderabad, Cakes to Hyderabad,Same Day delivery all over Hyderabad
http://www.hyderabadonlinegifts.com

 
At 10:23 PM, Anonymous sheenu గారు చెప్పినారు...

Gifts to India , Flowers to India, Cakes to India,Same Day delivery all over India
http://www.indiaflowermall.com

 
At 10:34 PM, Anonymous garima గారు చెప్పినారు...

 Gifts to goa, Flowers to goa, Cakes to goa,Same Day delivery all over goa
 http://www.goaonlinegifts.com

 
At 11:16 PM, Anonymous garima గారు చెప్పినారు...

 Gifts to goa, Flowers to goa, Cakes to goa,Same Day delivery all over goa
 http://www.goaonlinegifts.com

 
At 12:58 AM, Blogger durga గారు చెప్పినారు...

Thanks for sharing, I will bookmark and be back again

Send Valentines day Gifts to Chennai

 
At 1:24 AM, Blogger gifts chennai గారు చెప్పినారు...

send gifts to chennai with www.giftschennai.com .You can order online gifts to Chennai delivery with us. Online Shopping of gifts for Chennai delivery is secured and assured with us. We are having local gifts shop at Chennai. Send Birthday gifts to Chennai and Wedding gifts to chennai with us.

 
At 10:51 PM, Blogger hyderabadgiftsflowers గారు చెప్పినారు...

Send Flowers to Hyderabad with www.hyderabadgiftsflowers.com .You can order online gifts to Hyderabad and all around India. Online Shopping of gifts for hyderabad delivery is secured and assured with us. Send Flowers to Hyderabad are online florists for flower delivery in India. Send Birthday gifts to Hyderabad and Wedding Gifts to Hyderabad with us.

 
At 12:04 AM, Blogger Flowersbangalore గారు చెప్పినారు...

Send Flowers to Bangalore, Birthday gifts to Bangalore, Wedding Gifts to Bangalore, Anniversary Gifts to Bangalore with www.flowersbangalore.com . Now you can do hassle free shopping to send gifts to Bangalore . We have made gifts shopping easier. Buy directly from our florists gifts shop and rest assured for your orders. We take full responsibility for delivery of flowers gifts to Bangalore at all locations absolutely free.

 
At 6:11 AM, Anonymous Send Gifts to India గారు చెప్పినారు...

Great to see your blog. It is really very interesting. Send Gifts & Flowers to India please visit.
Send Gifts to India

 
At 2:09 AM, Anonymous Ravi గారు చెప్పినారు...

Send Flowers Online to Hyderabad, India Birthday gifts to Hyderabad, India, Wedding Gifts to Hyderabad, India, and Anniversary Gifts to Hyderabad, India from www.justbuygifts.com. Online shopping made easy at www.justbuygifts.com.

Buy directly from our florists and gifts shops online. We have strong and sound delivery network, which is faster and quicker. Experience the sheer fun of shopping online at www.justbuygifts.com.

 
At 2:48 AM, Blogger chennaicakesdelivery గారు చెప్పినారు...

send cakes to chennai, cakes to chennai, cakes to chennai delivery, cakes home delivery to Chennai with www.chennaicakesdelivery.com. Online Shopping of cake for chennai delivery is secured and assured with us. You can order online cakes to chennai and all around India. send birth day cake, wedding cake, anniversary cake with us. same day cake delivery to Chennai. our cakes are Delicious and freshly baked , made by the finest chefs in the country. Delight your loved ones with this simple and delicious combination.

 
At 1:28 AM, Blogger ranjini గారు చెప్పినారు...

Hey, nice site you have here! Keep up the excellent work!Send Diwali Sweets to Chennai

 
At 10:15 PM, Blogger chennaicakesdelivery గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was informative.Thanks for sharing. from - chennaicakesdelivery.com

 
At 12:02 AM, Blogger http://www.chennaiflowers.com గారు చెప్పినారు...

Flowers to Chennai delivery are free, safe and secured with www.chennaiflowers.com. We being Local Flower Shop are cheaper than other florists in Chennai. We deliver fresh Flowers, Cakes, Sweets and other gifts on door, you can order online to send flowers to Chennai .

 
At 11:41 PM, Blogger Puneflowersdelivery గారు చెప్పినారు...

Send flowers to Pune, flowers to Pune delivery,flowers to Pune, Pune flowers delivery, flowers Pune, Online flowers to Pune.

 
At 3:58 AM, Blogger Return Gifts గారు చెప్పినారు...

This is great blog keep it up.Thanks for sharing.
Navaratri Return Gifts Online | Wedding Return Gifts Chennai

 
At 10:37 PM, Blogger Wardrobe Treasures గారు చెప్పినారు...

this is such a nice blog thanks for shring this blog.
https://www.facebook.com/wardrobetreasuresofficial/
http://wardrobetreasures.com/
India handloom
handloom
indian designer

 
At 11:41 PM, Anonymous Obat pengapuran tulang ampuh గారు చెప్పినారు...

thank you very useful information admin, and pardon me permission to share articles here may help :

Cara mengobati lambung bengkak
Obat tumor jinak di leher
Obat kanker serviks alami

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home