"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, May 06, 2009

ABK approaches SC over Telugu's classical status

HYDERABAD: Aggrieved over the way the issue of classical status to Telugu language has been held up in a legal tussle, chairman of the AP

official language commission ABK Prasad approached the Supreme Court praying it to resolve the matter. It can be recalled, following a petition by a Chennai based lawyer that the Madras High Court had earlier said that granting of classical status to Telugu and Kannada shall be subject to the outcome of the writ in Madras High Court.

"This order of the Madras High Court is coming in the way of release of assistance and grants by the central government to universities and academicians who are keen to pursue greater research into the richness of Telugu language," ABK said in his petition to the apex court. KV Dhanunjaya, the advocate for the commission in the Supreme Court told TOI that Madras High Court has no jurisdiction to hear this case and the grant of classical status to Telugu language is a bonafide decision taken by the Government of India and it cannot invite any objection by a resident of Tamil Nadu at all.

Incidentally, ABK, whose term as chairman of the official language commission has come to an end on Saturday, is leaving the office with this special leave petition in the apex court.

During his two terms in office, ABK had relentlessly worked for the usage of Telugu language in the administration and could succeed in bringing tangible progress in at least 7 districts.

Courtesy: TOI

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home