"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, May 31, 2009

State 2nd in Telugu, no thanks to teacher

HOSUR: Nothing could prevent sincere students from victory. This was proved by a student from a backward hill hamlet in Denkanikotta taluk in Krishnagiri district.

ప్రశాంత్ కుమార్ (Prasanth Kumar) (15), attached to Government Higher Secondary School in Javalagiri near Denkanikotta, has bagged second rank at State level in Telugu subject in SSLC examinations.

What is special in this? He achieved the milestone when there was no teacher in the school to teach Telugu subject.

Many parts of Krishnagiri district comprise mixed multi-lingual population.
In several government schools in Hosur and Thally panchayat unions, the government has arranged for students to study Telugu and Kannada as their second language but there were no adequate teaching staff in most of the schools.

Even in Javalagiri Government School, there was no teacher. The teachers, with the help of non-governmental organisations (NGOs), used to teach students, but not regularly. Prasanth Kumar, hailing from backward T Sulagundam hill hamlet in Anchetty forest range, studied without any guidance from the teachers and secured 96 marks in Telugu.

Kumar’s father died when he was born and it was his mother Rathinamma struggling alone with daily labour works to survive the family. Poverty is hindering my studies, but I want to become an IAS officer, said Kumar. He said he is working hard to secure higher marks in Plus Two examinations to achieve his ambition.

Courtesy: ExpressBuzz


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 2:22 AM, Anonymous shallugaurgh గారు చెప్పినారు...

We are one of leading online gift shop for delivery of flowers and cakes to Mumbai, Pune, Nagpur and all major cities of Maharashtra, We do same day delivery for perishable items like cakes, flowers. You will find a wide range of gifts for all kind of Occasions.

 
At 1:09 AM, Anonymous srinivas reddy గారు చెప్పినారు...

Keep it up.. May ur dreams come true..:)

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home