"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, May 13, 2009

160,000 singers in Hyderabad set new world record

A whopping 160,000 people sang in chorus seven keerthanas, or hymns in praise of god, of Telugu saint-poet Thallapaka Annamacharya in Hyderabad on Sunday evening, and broke a 70-year-old world record.

A representative of the Guinness Book of World Records announced that the previous record is broken at the grand spiritual musical event, organised to mark the 601st birth anniversary of Annamacharya.

"I have great pleasure in announcing that more than 70 years later the record has been broken," said Guinness Book representative Raymond Marshal amid thunderous applause at the sprawling Parade Grounds in Secunderabad, Hyderabad's twin city.

He also presented the certificate from Guinness Book of World Records to state Minister for Finance K. Rosaiah.

It was on Aug 2, 1937, that 60,000 people sang the national anthem in Germany to set the world record.

The programme, లక్షగళసంకీర్తనార్చన (Laksha Gala Sankirthanarchana), was organised jointly by Tirumala Tirupati Devasthanam (TTD), the Andhra Pradesh state cultural council and Andhra Silicon.

The organisers said 160,000 people sang the keerthanas in one voice.

Renowned Carnatic musician M. Balamurali Krishna, singer Kavitha Krishnamurthy and her husband L. Subramanyam and Garimella Balakrishna Prasad led 160,000 singers, both professionals and amateurs. Telugu actor Nagarjuna, who acted in film "Annamayya", was also present.

Annamacharya, who was born in 1408, composed 32,000 Sankeerthans eulogising Lord Venkateswara.

The TTD, which manages the affairs of the Lord Venkateshwara temple at Tirumala, is organising Annamacharya's 601st birth anniversary celebrations on a grand scale.

TTD chairman D.K. Audikesavulu Naidu announced that Tallapaka, the birthplace of Annamacharya in Kadapa district, will be developed as a major spiritual centre.

The TTD is also making efforts to propagate Keerthanas of the first Telugu lyric poet worldwide by organising spiritual programmes, including group rendering of Sankeerthans and lectures on his literary works.

Courtesy: Hindustan Times


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 12:10 AM, Anonymous Joquim గారు చెప్పినారు...

This is really commendable. Kudos!!

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home