"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, July 25, 2006

Verdict delivered in Telugu

NIZAMABAD: Assistant Sessions Judge Mangari Rajender, who established a record for himself in the judicial history of the State by delivering the first judgment (civil case) in Telugu on July 19, achieved another record by giving another decision in Telugu (criminal case) here on Monday.

This is the first judgment in Telugu in a criminal case in the entire State. He wrote the whole 12-page judgment in Telugu. Thus, he achieved the record of being the first judge to deliver judgments for both a criminal and a civil case in Telugu.

Mr. Rajender, who is familiar to Telugu literary world with pen name `Jimbo,' has written several stories and books in the mother tongue.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


3 Comments:

At 4:26 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

It is really pitiable how Telugu was pulled down after 1947 by degrees from its original status as the national language of the Telugu nation, later to a regional language, afterwards to just a mother tongue. There must be a South Asia-wide policy to promote the use of our 22 official languages in their respective territories. Hope Justice Rajender's initiative would not remain a sporadic action of heroism.

 
At 6:52 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

miami heat jersey
bengals jersey
nike factory outlet
ugg boots
gucci sito ufficiale
kobe 9
chiefs jersey
polo ralph lauren
cowboys jerseys
oakley sunglasses

 
At 8:08 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

nike trainers
philadelphia eagles jerseys
bengals jersey
ray ban sunglasses outlet
nike outlet
nike outlet
coach outlet
cheap basketball shoes
clippers jersey for sale
michael kors handbags

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home