"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, July 20, 2006

Telugu lad in 'Code's visual effects' team


HYDERABAD: When the controversial film The Da Vinci Code will be released in the city on Friday, Hyderabadis will have a chance to see the visual effects in the film created by city lad మేదారం నవీన్‌ కుమార్ (Medaram Naveen Kumar).

This 26-year-old was among the team at post-production firm The Moving Picture Company, London, that created the visual effects for 18 shots of around four minutes each in the film.

"One of the most challenging scenes in the film was the visual effects for bombing a castle. It was a flashback scene and was a huge shot with horses and soldiers," Naveen said on Wednesday speaking to multimedia students here on Wednesday.

Not only this, Naveen has under his cap the credits for being a part of the team which developed visual effects for blockbuster films like X-Men 3 and Posiedon too.

Naveen, who is on a vacation to the city, spoke to the students about his experiences while working on films. "The animation and graphics industry in India is picking up, especially with films like Godavari and Pokiri, that have used a lot visual effects and animation.

This is a good start for the Telugu industry," he said. With no dearth of talent and software here, he said visual effects in Indian films only lack the finish for which he blames the producers who give the animators tight deadlines leaving them no time to do a good job.

"With a lot of work being outsourced by the US and the UK, India has a bright future in this industry. And in the next five years, I foresee a two-fold increase in the demand for visual effects compositors and designers. The time is ripe to plunge into the industry, provided one has creativity," said Naveen.

Born in Nizamabad, Naveen studied fine arts at JNTU, Hyderabad, and completed his masters degree in digital effects from the UK.

Courtesy: The Times of India


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'