"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, July 23, 2006

Official letters must be in Telugu

Warangal, July 22: The Official Language Commission on Saturday directed the officials to return the official letters written in English.

Reviewing the implementation of Telugu in four districts — Karimnagar, Warangal, Nalgonda, and Khammam — at a regional level review meet here, the commission chief A.B.K. Prasad said that it should be mandatory to use Telugu in all official correspondence.

“All the letters that come in English should be promptly sent back,” he added. He expressed dissatisfaction over the police department, which is still registering cases in English, and resulting in confusion among the victims. The education department has also got a specific directive not to permit more English medium schools and in every school, Telugu should be one of the subjects.

Responding to a query, Mr Prasad said that the commission had already taken up with the private television channels to improve language of their anchors and instruct them not to speak broken Telugu wilfully. The commission chief stated that the budget proposals in the Assembly would be introduced in Telugu so as to promote the use of Telugu in the legislative house.

Giving details about the implementation Telugu, he said that all the names in the attendance register should be written in Telugu and all the internal records should also be maintained in the official language. The veteran journalist stated that it was high time that there should be all-round awareness on the need to use mother tongue.

Courtesy: Deccan Chronicle


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 4:59 AM, Blogger kiran kumar Chava గారు చెప్పినారు...

Looks great

 
At 6:52 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

miami heat jersey
bengals jersey
nike factory outlet
ugg boots
gucci sito ufficiale
kobe 9
chiefs jersey
polo ralph lauren
cowboys jerseys
oakley sunglasses

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home