"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, July 15, 2006

Telugu Studies Initiative at University of California, BerkeleyFirst Information Meeting about Telugu at Berkeley on 16 July from 3 to 5 PM, SUNDAY (tomorrow)

Please mark your calendars and attend this important information event! Bring your friends!

There is going to be a Town Hall meeting at the Milpitas Public Library on 16th July, Sunday from 3 to 5 PM. At this meeting you will learn about the proposed idea to start offering Telugu courses at the University of California at Berkeley. At this meeting you will have a chance to meet most of the people working behind the scenes to kick start this program. Please bring your friends with you. Please share this announcement with at least a dozen of your friends inside and outside California!

The purpose of this meeting is to formally announce the program, recruit volunteers and organize ourselves into an effective volunteer force.

Milpitas Library
40 N. Milpitas Boulevard
Milpitas, CA
95035-4495
(408) 262-1171


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home