"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, July 20, 2006

The 'Telugu' in TIME magazine's list of Top 100 Influential People


The poverty in India is disconcerting," says విక్రం బయన ఆకుల (Vikram Bayana Akula). "I just thought I must do something." That's how this story began in the interiors of arid Andhra Pradesh. Akula, who grew up in Schenectady, upstate New York (where father A.V. Krishna is a surgeon), encountered poverty first hand earlier while visiting relatives in Medhak. "It's a tragedy that we NRIs who can do a lot, are not doing enough. We have the skills to solve the problems," he says.

The year that Akula spent in Zaheerabad transformed him forever. For the past 12 years, he's worked tirelessly to help the impoverished people of this Deccan region. Inspired by Mohammad Yunus' micro-credit Grameen Bank in Bangladesh, he started the Swayam Krishi Sangam (SKS) in 1998 in Medhak district. He raised $52,000 from individual contributors in the US with, not surprisingly, 50 per cent of the money coming from NRI doctors. "The idea is to put private sector initiative into alleviating poverty. I don't want to depend on grants or government money."

Courtesy: http://nri-home-coming.com/


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:52 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

ray ban sunglasses
ecco outlet
oakley sunglasses
michael kors uk
christian louboutin shoes
colts jerseys
detroit lions jerseys
michael kors handbags
oakley sunglasses
nike roshe

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home