"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, July 22, 2006

Telugu to be taught in USA

Hyderabad : �Latin of the East�, Telugu, is finally spreading to West. In a significant development for the language, the prestigious University of Berkeley in California, USA has come forward to establish a new department for Telugu language with an intention to start Telugu as a subject for this fall semester.

University of Wisconsin already has a Telugu department.The varsity has applied for necessary resources to establish this new department. Fund raising has been started and around $15,000 has been collected so far.

Courtesy: Andhra Cafe


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 9:35 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

That's great! The Telugus should show the whole world their beutiful language, and this is a good step.

 
At 6:52 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

miami heat jersey
bengals jersey
nike factory outlet
ugg boots
gucci sito ufficiale
kobe 9
chiefs jersey
polo ralph lauren
cowboys jerseys
oakley sunglasses

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home