"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, May 02, 2006

Venkaiah roots for Telugu

HYDERABAD: Former BJP president M.Venkaiah Naidu has called for steps to promote Telugu and ensure that the future generations did not give a goby to the rich cultural practices.

Addressing the concluding session of the Singapore Telugu Conference on Monday, he expressed displeasure at the current trend of Telugus giving up "Telugudanam" in the matter of dressing and usage of the language, a party press release said.

He said pressure should be exerted on Tamil Nadu, Karnataka and Orissa Governments for staring Telugu schools and on AIR and Doordarshan for allocating time to Telugu on their regional channels in the States. People should press for second official language status to Telugu, according to the release.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 8:53 PM, Blogger 郑佳颖 గారు చెప్పినారు...

jordan shoes
tory burch shoes
nike roshe run
cheap jordans
longchamp bags
jordan retro 13
kyrie 3
longchamps
yeezys
michael kors outlet

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home