"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, April 23, 2006

Don't ignore mother tongue, says Minister

HYDERABAD: A meeting organised by the ఆర్య ప్రతినిధి సభ (Arya Pratinidhi Sabha) here on Sunday to discuss steps to protect Indian languages and culture expressed concern over the influence enjoyed by English at the cost of provincial languages in the country.

Union Minister of State for Mines T. Subbarami Reddy said English was necessary in the computer age, but people could not ignore their mother tongue at the same time. He praised the unique character of Indian culture. Language and culture were inseparable, he added.

Jnanpeeth awardee C. Narayana Reddy said the existence of Indian languages and culture was threatened by the western lifestyle. He recalled a recommendation he had made to Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy for compulsory Telugu-medium education in both Government and private schools up to fifth standard.

Radheshyam Shukla, Editor, Swatantra Vaartha, said the country needed a single language that bound its people. He warned against the danger of English overtaking Indian languages if Hindi was given a burial. Vithal Rao Arya, convenor of the Sabha, spoke.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home