"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, April 22, 2006

Indian Idol II: India chooses regionalism over Talent

SonyTV's Indian Idol has become more of a gimmick with evident loopholes in the voting and selection process, and the program lacking in any kind of professionalism. This was further proved today when a superior singer NC Karunya 'supposedly' got less votes ( i won't even be surprised if i am told that the television channel tinkered with the original vote count to give us their own figures ) than his mediocre competitor Sandeep

Across India, and around the world, all sane people support Karunya. Within minutes of the result, the Wikipedia page for 'Indian Idol' screamed foul. Online forums now carry a lot of anger against SonyTV's faulty voting process, and for people who voted for Sandeep. The popularity for this contest is now going to fall tremendously.

Though Karunya has not been voted as the Indian Idol 2 by the sms/phone public, he undoubtedly has the best singing ability, and has been the favorite of the judges, and any unbiased lover of music throughout India and abroad. Inspite of being from Andhra Pradesh, where Hindi channels are not widely watched, he reached the top echelon of this contest purely through his talent. As for his mediocre competitor, the usual north-south favoritism, and his local mass Bikaner junta's support and their rigging of the voting process by repeatedly voting for him, acted in his favor.

This result has made a joke of this 'Indian Idol' contest, and is a SHAME for Indian and the organizers SonyTV.

Karunya has already won the appreciation of the bigwigs, and has a great future ahead in his singing career.


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 1:43 AM, Blogger LCc 03 గారు చెప్పినారు...

yeezy shoes
nike cortez
nike running shoes
nike air huarache
nike huarache
tom ford sunglasses
vans shoes
nike air zoom
supreme hoodie

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home