"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, April 30, 2006

Telugu Film Festival in Hyderabad starts

HYDERABAD: The Andhra Pradesh State Film Television and Theatre Development Corporation is organising a 40-day Telugu Film Festival at తెలుగు లలిత కళ తోరణం (Telugu Lalitha Kala Thoranam). The festival, for which entry is free, starts on May 2 with the screening of మాయా బజార్ (Maya Bazar) and concludes on June 15.

The films scheduled for screening include ప్రతిఘట్న (Prathighatana), అంతస్తులు (Anthasthulu), సూర్యవంషం (Suryavansham), వర్షం (Varsham), డా. చక్రవర్తి (Dr.Chakravarthi), స్వాతి ముత్యం (Swati Muthyam), పండంటి కాపురం (Pandanti Kapuram), వీరాభిమన్యు (Veerabhimanyu), స్వయం కృషి (Swayam Krushi), శ్రుతి లయలు (Sruthi Layalu) and తొలి ప్రేమ (Tholi Prema). However, there will be no screenings from May 11 to 14 and also on May 28.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home