"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, April 12, 2006

Telugu sign at Raj Ghat, New Delhi


From the Flickr Telugu Photo Group


"చివరకు సాధించవలసినది మానసిక మరియు నైతికాభివృద్ధితో కూడిన మానవసౌఖ్యము. నేను నైతికమనే విశేషణమును ఆత్మబలమునకు సమానముగా వాడెదను. ఈ ఉద్దేశ్యము వికేంద్రీకరణము ద్వారా సాధించవచ్చును. కేంద్రీకరణ పద్ధతి అహింసాపద్ధతితో కూడైన సమాజములో నిలకడ లేనిది. -- మహాత్మాగాంధీ"

For the English translation of the above quote from Mahatma Gandhi, please check the photograph and the comments at the Flickr Telugu Photo Group.


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home