"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, March 01, 2006

Bush's Hyderabad visit: a sop for Telugu diaspora

HYDERABAD: If successive US Presidents are making a beeline for Hyderabad, the sizeable and increasingly influential Telugu diaspora has something to do with it just as the city's consistent development story, observers point out.

Like his predecessor Bill Clinton, who made it a point to visit the city in 2000, US President George W Bush will put in an appearance in Hyderabad on Friday to spend a few hours at the N G Ranga Agricultural University and the Indian School of Business (ISB), for a chat with young entrepreneurs.

"Former President Clinton may have come here because of Naidu's image, but the fact remains that the US emphasis on Hyderabad is also because AP has the highest number of legit workers in America," says P Radhakishore, director of the US Commercial Service, an arm of the US Department of Commerce.

Add to this the 10,000 students and up to 8,000 tech workers who travel to the US from Andhra every year and you have a sizeable number of Telugus in the US, he says. And that is also the reason why President Bush will announce opening of a consulate in Hyderabad on Friday.

At last count there were 1.7 million Indians in the US of which nearly 40 per cent were estimated to be Telugus.

A more important reason than sheer numbers is that the Telugu diaspora in the US is perhaps the most affluent and influential so far as political lobbying is concerned, says T L S Bhaskar, a researcher from Hyderabad University.

As per the US official figures, Indians had a mean family income of $59,777, the highest of any Asian group in America in 2000, and with an average per capita income that is more than 25 per cent higher than the national average and second only to Japanese Americans among all ethnic groups.

"Hyderabad is emerging as a manufacturing hub for hi-tech," says J A Chowdhary, managing director, Portal Player India.

Courtesy: DnaIndia
Technorati tags: ,


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 9:04 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

have you read my hyderabad related blogs

visit : bsnltariff.blogspot.com
BSNL new plans and schemes

visit: hyderabadvisit.googlepages.com

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home