"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, February 24, 2006

Ancient manuscripts collected in Khammam

Friday February 24 2006 12:42 IST

KHAMMAM: Mandal surveyor of Palvancha Sai Krishna has collected an ancient manuscript of శ్రీమద్ భగవతం (Srimadbhagavatham) of 17th century as part of the survey to collect ancient manuscripts from February 20 to 24.

He also collected two manuscripts of the Telugu version of శ్రీ మహాభారత వచన కావ్యం (Sri Mahabharatha Vachana Kavyam) dated 1894 running to 1600 pages. The manuscript contained two books, one from ఆది పర్వం (Adi Parvam) to ఉద్యోగ పర్వం (Udyoga Parvam) and the other book from భీష్మ పర్వం (Bhimsha Pravam) to సౌప్తిక పర్వం (Souptika Parvam).

Saikrishna found the rare treasures at the house of A Venkatadri, after knowing about the find from a relative. He went to their houses and collected the manuscripts, which are part of the Statewide survey to collect ancient manuscripts. "I hope at least now these rare manuscripts would be safeguarded and kept for posterity", he said.

Keeping the books in good shape proved to be an arduous task for Krishna. He tried in vain to keep them with the Satya Sai Baba.

Courtesy: NewIndPress
Technorati tags: ,


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home