"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, February 21, 2006

Demand for classical status to Telugu

Hyderabad: Telugu linguistic groups, cultural organisations and political parties Tuesday demanded a classical status for Telugu to mark International Mother Tongue Day.

While literary groups charged the government with failure to get the classical status for Telugu and accused it of neglecting the language, a senior cabinet minister announced that the state assembly during the ongoing budget session would pass a resolution urging the centre to accord Telugu the classical language status.

"The language is spoken by 15 million people in India and various countries and holds 15th position among the most spoken languages in the world," said M. Satyanarayana Rao, minister for culture.

The Bharatiya Janata Party (BJP) and the Communist Party of India (CPI) also asked the government to make a strong case before the centralo government for the status, as the language is spoken by 76 million population of Andhra Pradesh.

Bhashudyamma Samakhya, which is fighting for the promotion of Telugu, held a massive rally in the state capital demanding that the same yardstick that was applied to recognise Tamil as a classical language be applied to Telugu.

The rally was attended by writers, poets, film and television artistes and linguistic activists. The speakers said Telugu was a 1,000-year-old language and deserved the classical status.

Telugu-speaking people are spread over several countries including the United States, Britain, Mauritius, Malaysia and Singapore.

Courtesy: NewKerala
tcld2006
Technorati tags: ,

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 1:51 AM, Blogger LCc 03 గారు చెప్పినారు...

ferragamo belts
http://www.kobeshoes.uk
cheap jordans
michael kors uk
cheap nfl jerseys
nike huarache
golden goose sneakers
longchamp
timberland outlet

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home