"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, February 02, 2006

Vizag : Book exhibition on Buddhism

Expo to be on till February 11
  • Some 1,000 titles on display
  • Few books in Telugu too
Visakhapatnam: Has the `Kalachakra,' which was recently held in Amaravathi, caught your attention? Interested in knowing more about the Buddha?

Rush to Ashok Book Centre at Jagadamba junction on Ramnagar Road. An exhibition of books on various aspects of `Buddhism' opened on Wednesday.

It is interesting to know that Buddhism had flourished in Visakhapatnam region between the 3rd century BC and 3rd century AD. Buddhist heritage sites at పావురాలకోండ (Pavuralakonda), తోట్లకొండ (Thotlakonda), బావికొండ (Bhavikonda) and బొజ్జొండ (Bojjanakonda) stand testimony to this fact. During the course of time Buddhism suffered a setback.

Once again, the interest of people in the ancient religion has been revived with the discovery of various heritage sites.

Buoyed by the response to its exhibition held at Vijayawada during the recent `Kalachakra,' the Ashok Book Centre has now started an expo here.

"There are over 1,000 titles on display and the prices range from Rs.50 to Rs.1,000," says its proprietor Ashok Kumar. Some of the titles include `Path to Enlightenment,' `The Essence of Buddhism', `Nirvana', `Buddhist Philosophy' and `Understanding the Dalai Lama'. There are a few titles in Telugu too. The expo, which will be on till February 11, will be open from 9.30 a.m. to 9 p.m. on all days.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 8:36 AM, Blogger ركن المثالية గారు చెప్పినారు...

مكافحة صراصير بالقصيم
شركة مكافحة فئران بالقصيم
شركة مكافحة حشرات بالقصيم
شركة مكافحة البق بالقصيم
شركة رش مبيدات بالقصيم
مكافحة النمل الابيض بالقصيم

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home