"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, January 21, 2006

Departments asked to implement Telugu

HYDERABAD: The Official Languages Commission has circulated a fourth reminder to all Government Departments asking them to use Telugu in all their correspondences and proposals, including draft Bills and amendments to existing Acts.

In the reminder, the commission chairman A. B. K. Prasad regretted that departments have not started using Telugu in spite of three earlier reminders, necessitating a fourth one. He wondered as to why the heads of the departments are hesitating in this respect. He said, the Commission would come to their rescue, if they faced any difficulty in implementing Telugu as the first official language.

`Nil implementation'

During inspections in six districts, the Commission found "nil implementation of Telugu in offices despite a 40-year old law making the same mandatory for them," the reminder said. "If the trend continues, the very identity of the Telugus will be in jeopardy," it added.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:11 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

nike outlet
louis vuitton sacs
polo ralph lauren
skechers shoes
michael kors handbags
mont blanc outlet
nike huarache
polo ralph lauren
chicago bulls jersey
coach outlet store

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home