"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, February 01, 2006

Gene links Telugu Jews to lost tribe

Guntur, Jan. 31: A research scholar in London has endorsed the claims of a group of people in this district who say they are of Jewish ancestry. The scholar, Ms Yulia, had visited the community in the tiny village of Kothareddypalem, 17 km from here, along with Prof. Tudor Parfitt, an expert in Jewish studies, some years ago.

The two took DNA samples from the community and Ms Yulia also studied their social practices and took note of the fact that they observed the Sabbath regularly. Sadok Yacobi, the leader of the community, said he had recently received a communication from Ms Yulia endorsing the sect's claim that they belong to the Ephraim tribe. There are about 50 families in the community.

The community claims it was one of the 12 ancient Jewish tribes who were in search of the Promised Land with Moses. The Old Testament says the tribes were scattered all over the world. Another community living in Manipur has been identified as belonging to the Menashe tribe, considered to be cousins of the Ephraim sect. They have been welcomed back to Israel. However, the community in Guntur is yet to be officially recognised.

The families originally belonged to the Madiga community. After discovering their Jewish ancestry, Samuel Sundararaju and Deva Prasad changed their names to Shamuel Yacobi and Sadok Yacobi and became the leaders of the group. The DNA test could not prove much and Ms Yulia has also said that though the group could be termed Jews, they had been alienated from their identity.

Despite this, her overall perception is that the community belonged to a Jewish tribe.
During the early 1990s, Rabbi E. Avihail also visited the area to observe the lifestyle of the community. When this correspondent visited the village, Mr Sadok Yacobi said the families were happy that the scholar had recognised them as Jews. Our realisation was not intuitive, he said. It is a truth we have known for generations.
His scholar brother, Mr Shamuel Yacobi, who had authored a book on Judaism in Andhra Pradesh, had been trying hard for years to induce Jewish practices among the community.

However, the community is not sure whether the much-anticipated 'Aylia', or homecoming, will be fulfilled through the recognition of scholars. Miriam, named after the sister of Moses, said Israel had a statutory programme known as 'Ulphan' for embracing aliens to the Jewish tradition. Our cousins, the Menashe tribe of the Northeast, undertook the training programme, she said.

Mr Sadok Yacobi added that an awareness programme had been scheduled to enrich the community with Jewish spirituality and ways of life. A rabbi from Yeshiva University of the US will be arriving to preach to our group soon, he said. Itzhac Korahi, a daily wager and a member of the community, asserted that their desire to be known as Jews had no materialistic dimensions. We could have gained quite a lot through Christian ministries, he said, adding, but despite hardships, we have been following Jewish traditions without any regrets.

For many community members their Jewish destiny is irrevocable. Moses had prophesied the reunion of the sons of Abraham, said Abraham Matanya, alias Mahima Das, a lorry driver. We are awaiting that moment.

Threats by certain Islamic groups do not daunt them. Poleramma, who has changed her name to Isterah, said the community did not crave for better living conditions or money. We turn to the direction of the Wailing Wall and pray to Elohim, the Living God, she said, adding, If he decides to wipe us off the face of the earth, we are ready for that too.

Courtesy: Deccan Chronicle


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


8 Comments:

At 4:05 AM, Blogger kiran kumar Chava గారు చెప్పినారు...

Hey,

I believe if they conduct same tests on other people of India and prove that there are no similar results...

 
At 4:05 AM, Blogger kiran kumar Chava గారు చెప్పినారు...

BTW

Very very cute template..

I love it..

 
At 4:07 AM, Blogger kiran kumar Chava గారు చెప్పినారు...

Hey,

good link at the end of each post.

Will try to make a similar template on my blog.

 
At 4:42 AM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

Thanks Kiran

 
At 8:08 AM, Anonymous victor గారు చెప్పినారు...

hi,
my name is victor zebulun .... we r jews, living in guntur ... my father that, we are real race of israel ..... if possible can u spread this ......

 
At 12:37 AM, Blogger MANOHAR గారు చెప్పినారు...

shalom victor zebulun, happy to see your spirit to keep up Jewish tradition.Guntur Jews are precious for me..i am a partner of jewishvoice ministries. www.jewishvoice.org plz add me @ rroaringlions@gmail.com

 
At 12:01 PM, Blogger Anosh Alassi గారు చెప్పినారు...

شراء اثاث مستعمل
شراء الاثاث المستعمل بالرياض
شراء اثاث مستعمل شمال الرياض
شركات شراء الاثاث المستعمل بالرياض
ارقام شراء الاثاث المستعمل بالرياض
محلات شراء الاثاث المستعمل بالرياض
حقين شراء الاثاث المستعمل بالرياض

 
At 8:29 AM, Blogger Dida ELhaik గారు చెప్పినారు...

شركة تنظيف منازل بالباحة
شركة تنظيف بيوت بالباحة
افضل خدمات التنظيف بالباحة التي تقوم علي ايدي اكبر العمالة المتخصصة في تنظيف المنازل والبيوت وتنظيف شقق بالباحة وتنظيف فلل بالبااحة وتنظيف خزانات بالباحة

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home