"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, January 28, 2006

IndLinux - Telugu : RTS end-of-word sunna generation

Message from Suraj N. Kurapati garu in Telugu Linux development group

*****

Dear friends,

I have added support for automatic sunna generation at the end of words to the generate_te_rts.pl script and checked it into the iiimf_indic_maps module in the telugu.sarovar.org CVS repository:

Automatic Sunna Generation

Please test the new telugu_rts.utf code-table (see link below) and give feedback. In particular, I am worried that because this new logic significantly increases the size of the generated IIIMF
code-table, the performance of IIIMF will decrease.

Telugu_RTS.UTF Code Table


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:11 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

nike air max 90
polo ralph lauren
oakland raiders jerseys
pandora jewelry
christian louboutin sale
redskins jerseys
oakley sunglasses
fitflops
ralph lauren polo
ugg boots

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home