"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, February 04, 2006

Kurnool : Telugu Bhasha Vikasa Udyamam's procession

KURNOOL: The statue of Srikrishnadevaraya will be installed at Five Road junction in the city. తెలుగు భాష వికాస ఉద్యమం (Telugu Bhasha Vikasa Udyamam) which celebrated the 497th coronation of శ్రీ కృష్ణదేవరాయ (Sri Krishnadevaraya) here on Saturday took the decision to set up the statue in memory of great emperor who established an empire at a critical time and was instrumental for many development programmes.

The speakers said Krishnadevaraya had given importance to irrigation and set up tanks in every village. Water saucers for animals were constructed even in deep forest.

They said the contribution of Srikrishnadevaraya to development of Telugu language was immense.

Former MLA T.G. Venkatesh promised to meet the cost of the statue while Mayor S. Raghurami Reddy assured necessary permission for the statue. Earlier, the members of the organisation took out the portraits of Srikrishnadevaraya and Telugutalli in a procession in the city.

The meeting was presided over by K. Chandrasekhara Kalkura. Chairman of District Library Association Sankar Reddy, Gangadhara Reddy, Vaidyam Venkateswara Charyulu, Hiralal, Vicechancellor A. Rama Rao, A. Manjulatha and others took part.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 7:21 AM, Blogger ركن المثالية గారు చెప్పినారు...

 شركة شراء أثاث مستعمل بعنيزة
شركة نقل أثاث بعنيزة
شركة نقل عفش بعنيزة
افضل شركة نقل اثاث بعنيزة
افضل شركة نقل عفش بعنيزة

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home