"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, January 20, 2006

Plea to safeguard Telugu

International organisations promote English: A.B.K. Prasad

Rajahmundry: The Chairman of Official Language Commission (OLC) A.B.K. Prasad has said that a conspiracy was hatched against Telugu language and other languages by the international organisations led by United States and others.

He said that the OLC would protect the language and fight to identify Telugu as classic language.

Speaking to reporters after the meeting on `Telugu Vikasam' in Rajahmundry on Thursday, Mr. Prasad said that foreign experts Mr. Edward and Mexin had openly mentioned in their `Global Media' book about the conspiracy of World Bank, IMF and WTO to spread English through MNCs and other medium.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:11 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

nike outlet
louis vuitton sacs
polo ralph lauren
skechers shoes
michael kors handbags
mont blanc outlet
nike huarache
polo ralph lauren
chicago bulls jersey
coach outlet store

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home