"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, March 12, 2010

Disney India Making Telugu Language Adventure Film

The Walt Disney Company in India is launching a locally developed studio project aimed specifically at audiences in southern India, the studio announced on Thursday.

The still untitled fantasy adventure is scheduled to release in January 2011. Filming started last November and features a host of leading local talent.

The Telugu language movie, which will be dubbed in Tamil is expected to broaden the company’s appeal to southern India.

“India is one of the most dynamic and creatively vibrant markets in the world and this film demonstrates Disney's continued commitment to building a robust and diverse slate of locally produced films.” Jason Reed, executive vice president, production, Walt Disney Studio Motion Pictures and general manager, Walt Disney Studio International Productions, said in a statement.

The fantasy film is set in the fictitious land of Sangarashtra, and focuses on the journey of a nine year old girl with special healing powers and her quest to save her home from an evil queen, played by internationally renowned actress Lakshmi Manchu. The girl is protected by a blind swordsman.

“We plan to provide Indian audiences with an unparalleled roster of locally relevant stories and engaging characters and will continue to tap into the local creative ecosystem to develop content which resonates with Indian kids and families,”Mahesh Samat, managing director, The Walt Disney Company India Pvt ltd., said in a statement.

K. Raghavendra Rao will produce the movies, and Prakash Rao Kovelamudi will direct.

Courtesy: TheWrap


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


20 Comments:

At 2:57 AM, Blogger poulami గారు చెప్పినారు...

Add zing to the special occasions of your acquaintances in Agra by sending our fantastic flowers and tasty cakes. Our expert team affords excellent customer service support for the delivery of our flowers and cakes to Agra. Our supreme delivery networks all over Agra, Same day delivery option to Agra and punctual delivery of flowers and cakes to Agra have helped us to be more proficient. Moreover sending flowers and cakes to Agra online with us is 100% secured.

Please visit:
www.agrafloristshop.com

 
At 4:14 AM, Blogger TanmoySarkar గారు చెప్పినారు...

Express your heartfelt appreciation by delivering the right flowers and gifts for the right occasion. Our breathtaking flower arrangements, attractive gift hampers, holiday gifts and wonderful gift baskets make terrific presentations at your festivity.

Please visit:
www.rightflorist.in

 
At 5:19 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Send your good taste to celebration by delivering our mouthwatering cakes to Dehradun and exotic flowers to Dehradun and leave a cherished memory with them. Add zing to the special occasions of your acquaintances in Dehradun by sending our fantastic flowers and tasty cakes.

Please visit:
www.dehradunfloristshop.com

 
At 4:06 AM, Blogger Sunny Verma గారు చెప్పినారు...

Make a real splash of fun at the celebrations of your loved ones in Guwahati by sending flowers and cakes. Stun your dear ones to delight by delivering the spectacular fresh flowers and fresh cakes to Guwahati.

Please visit:
www.guwahatiflowershop.com

 
At 11:05 PM, Blogger alokita గారు చెప్పినారు...

Send our wonderful flowers and gifts to Japan and create an unforgettable memory for all occasions. Just place an order online for delivery of flowers and gifts anywhere in Japan. For details, visit http://www.japanfloristshop.com.

 
At 9:37 PM, Blogger http://www.chennaiflowers.com గారు చెప్పినారు...

Flowers to Chennai delivery are free, safe and secured with www.chennaiflowers.com. We being Local Flower Shop are cheaper than other florists in Chennai. We deliver fresh Flowers, Cakes, Sweets and other gifts on door, you can order online to send flowers to Chennai

 
At 1:50 AM, Anonymous rnd technologies గారు చెప్పినారు...

Your view is very good.

 
At 8:03 PM, Blogger CxiCxi de Castro గారు చెప్పినారు...

For Rentals and Sales of Condominiums and Real Estate with good ambiance, location and furnish materials..

Please Visit:
http://wwww.affluentproperties.ph/

 
At 3:42 AM, Anonymous rnd technologies గారు చెప్పినారు...

Your blog is very good.

 
At 10:41 PM, Blogger http://www.chennaiflowers.com గారు చెప్పినారు...

Flowers to Chennai delivery are free, safe and secured with www.chennaiflowers.com. We being Local Flower Shop are cheaper than other florists in Chennai. We deliver fresh Flowers, Cakes, Sweets and other gifts on door, you can order online to send flowers to Chennai

 
At 11:15 PM, Blogger Affluent గారు చెప్పినారు...

Affluent Properties provides condo rentals, affordable and luxury condos for rent or sale, condos for rent to own, and condo units for rent in the Philippines.


MegaWorldproperties offers condo for sale or rent in One Uptown Residences, Uptown Bonifacio,Uptown Ritz, McKinley West Village, Viceroy McKinley Hill, Venice Fort Bonifacio,One Eastwood Avenue,Eastwood City,Eastwood Condo,Newport City,Forbes Town Center,Boracay Newcoast, 8 Newtown Mactan Cebu,Tagaytay Twin Lakes,Savoy Hotel,Belmont Hotel,Bayshore Macapagal,Greenbelt Hamilton,Paseo Heights,8 Forbes Town Road,Rent to Own Condo
Ayala Land Premier - Exclusive and distinctive living experiences in the Philippines by Ayala Land Inc. anvaya cove, ayala greenfield estates, ayala westgrove heights, Park Terraces, 1016 Residences, Santierra, West Tower, One Serendra, Garden Bridge, Nuvali, Bonifacio Commercial Lots, real estate, properties for sale, subdivisions, condominiums.

 
At 10:25 PM, Blogger SITL గారు చెప్పినారు...

NICE INFORMATION TO SHARE.

Custom software development company

Dot net developer India

Mobile application development company

Web applications development company

 
At 11:46 PM, Blogger http://www.chennaiflowers.com గారు చెప్పినారు...

Flowers to Chennai delivery are free, safe and secured with www.chennaiflowers.com. We being Local Flower Shop are cheaper than other florists in Chennai. We deliver fresh Flowers, Cakes, Sweets and other gifts on door, you can order online to send flowers to Chennai

 
At 12:22 AM, Blogger Puneflowersdelivery గారు చెప్పినారు...

Send flowers to Pune, flowers to Pune delivery,flowers to Pune, Pune flowers delivery, flowers Pune, Online flowers to Pune.

 
At 3:51 AM, Blogger India Flower గారు చెప్పినారు...

That's a nice information you have shared. Thanks for sharing this. I appreciate it very much.

Send Flowers To Chennai

 
At 2:09 AM, Blogger nortoncontact number గారు చెప్పినారు...

When an organization is awarded this certification, it is a proof that the product has been independently and accurately tested for its features and key function blog http://nortoncontactnumber.co/

 
At 2:14 AM, Blogger nortoncontact number గారు చెప్పినారు...

Your blog is very good.http://nortoncontactnumber.co/

 
At 4:51 AM, Blogger nortoncontact number గారు చెప్పినారు...

i like your blog it was very nice thank for sharing this blog http://www.nortoncontactnumber.co/

 
At 3:06 AM, Anonymous ISIWAL గారు చెప్పినారు...

AM SO IMPRESS TO SEE SEE YOUR THIS ADVANTAGE BLOG THANKS TO SHARING US

 
At 11:38 PM, Anonymous Cara mengobati perlemakan hati గారు చెప్పినారు...

thank you very useful information admin, and pardon me permission to share articles here may help :

Cara mengatasi campak
Obat radang gusi alami
Cara mengatasi sering kencing

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home