"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, May 21, 2006

Telugu-American heads Michigan Medical Society

New York, May 21 (UNI) An Indian-American, who was born in Andhra Pradesh, is now president-elect of the Michigan State Medical Society.

According to a news release డా. అప్పారావు ముక్కముల (Dr AppaRao Mukkamala), a radiologist based in Flint, was elected as the President of the 15,000-member body at its 141st annual meeting of the society's House of Delegates held in Grand Rapids, Michigan, US.

He will serve as president-elect of the society till April 2007, when he will take over as President. Over the next two years, until April 2008, Dr.Mukkamala will help improve the health care system in the state by implementing the society's report titled ''The Future of Medicine: Leading the Way to a Better Health Care System.'' The state, especially the Detroit area, is home to large automakers which employ thousands of workers. But the auto industry is currently in doldrums mainly because of competition from foreign car makers.

Dr. Mukkamala, who also serves as the state's delegation to the American Medical Association, was quoted as saying in the news release, ''Similar to the automotive industry, health care is at a crossroads in Michigan. We can, we must, and we will work to improve health care for all Michigan residents.'' He studied at Andhra Loyola College, Vijayawada. Mukkamala earned his degree from the Guntur Medical College, and completed his internship at St. Margaret's Hospital in Pittsburgh, Pennsylvania.

Dr. Mukkamala did his surgery residency at Mount Carmel Mercy Hospital in Detroit and his radiology residency at Hurley Medical Center in Flint. He is a former president of the Genesee County Medical Society and the immediate past treasurer of the Michigan State Medical Society.

He is head of the Radiology Department at Hurley Medical Center, where he serves on the hospital's board of directors.

He is a clinical professor of radiology at the Michigan State University College of Human Medicine.

Among other posts held by him was the President of the American Association of Physicians of Indian Origin, the largest of its kind.

Dr. Mukkamala has been closely involved in development and charitable activities in India, especially his native state.

In 2003, he played a key role in opening the 700-bed NRI General Hospital, which includes a college from where the first batch of medical students will graduate next year. Dr. Mukkamala and four other doctors contributed 100,000 dollars each for the hospital.

More than 20 other friends and colleagues contributed, and Dr.

Mukkamala estimated that the final bill of the hospital might go up to 20 million dollars.

Nominal fees would be charged for admitted students and patients.

The hospital-college is located at Chinna Kakani, between Vijayawada and Guntur.

CT scan and ultrasound examination-which were earlier non-existent in the region are now available in the medical facility.


Courtesy: DeepikaGlobal


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home