"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, May 17, 2006

Andhra Pradesh to offer Kuchipudi course in Kerala

By Indo Asian News Service

Thiruvananthapuram, May 17 (IANS) The Andhra Pradesh government is to conduct a 12-day training course on the classical dance form of Kuchipudi in Kerala for the second successive year.
'The culture department of Andhra Pradesh has come forward for this unique venture to see that no dilution takes place in this exquisite dance form,' said Anupama Mohan who heads the Sathyanjali Academy of Kuchipudi Dance in Kochi which has been authorised to conduct the course in Kerala capital Thiruvananthapuram from May 20.

'It is in order to preserve the classical aspects of Kuchipudi that they have decided to offer a basic course in the dance form for interested and aspiring dancers in Kerala,' said Mohan, a Telegu herself and wife of veteran Malayalam film director Mohan.

Courtesy: DailyIndia


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home