"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, May 20, 2006

'Da Vinci Code' movie

నిన్న రాత్రి నేను 'డా వించి కోడ్' చలనచిత్రం చూసాను.


Watched the movie yesterday night. Would consider myself lucky because all the theatres screening this movie in USA are running housefull.

The widespread protests against 'Da Vinci Code' across the world was expected. Probably this is what happens when we 'cling on' to our opinions and ideas, which society has helped embed in us since our childhood; and when those beliefs are shaken, we react like this to not let the 'threatening' new ideas overwhelm us with a sense of insecurity. And this is true for most of the adherents of all formal religions and sects....including Hinduism.Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 8:48 PM, Blogger 郑佳颖 గారు చెప్పినారు...

adidas ultra boost
adidas nmd
longchamp
adidas ultra boost 3.0
atlanta falcons jersey
michael kors outlet
reebok outlet
nike air zoom
jordan retro
links of london

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home