"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, April 01, 2006

Vemana Memorial Awards on April 3

Andhra Pradesh Chief Minister Dr Y S Rajasekhar Reddy will arrive here to participate in Vemana Memorial Awards distribution function organised by Karnataka Telugu Federation here on April three.

Federation Secretary B Bhaskar Reddy told newsmen that nine noted personalities have been selected for this year's award in recognition of their yeoman service in their respective fields.

The award carries a citation.

The awardees were: The Oxford Educational Institutions Chairman Narasa Raju, Country Club India Limited Chairman and Managing Director Y Rajeev Reddy, 324D6 Lions International Governor V V Krishna Reddy, Divyasree Group of Companies Chairman and Managing Director P Shyama Raju, Goutham Educational Institutons Chairman Dr A T S Giri, Maruthi Constructions Proprietor G J Vijay Kumar, Sri Rasa Founder President Prof T V Subba Rao, Best School Bellary President Ramappa and Charan Homes Pvt Ltd Managing Director K Satyanarayana Reddy.

Courtesy: Deccan Herald


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home