"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, March 30, 2006

Telugu New Year celebrations across North America

(click for larger images)

ARIZONAAurora, NEW YORK
Bay Area, CALIFORNIABoston, MASSACHUSSETSDELAWAREDetroit, MICHIGANFLORIDA
KANSASOHIO
Queens, NEW YORKSacramento, CALIFORNIA


Saint Louis, MISSOURISilicon Valley, CALIFORNIA
Southern CALIFORNIAToronto, CANADAWASHINGTON


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 5:12 PM, Blogger cbrao గారు చెప్పినారు...

Very exhaustive and informative on the activities of Ugadi celebrations accross USA.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home