"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, March 07, 2006

World Telugu Conference in Dubai

The Seventh Biennial International Conference of the World Telugu Federation (WTF) will be held at Dubai from April 12 to 14.

Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy would inaugurate the conference, in which several Ministers, along with Assembly Speaker K.R. Suresh Reddy, Union Ministers Renuka Chowdary, T. Subbirami Reddy, would also take part.

The three-day meet will have seminars and workshops on health tourism, bio-technology and infrastructure in which officials concerned from the State Government will participate.

Several eminent personalities from the world of politics, entertainment and literature will participate as delegates.

Representatives of the Confederation of Indian Industry (CII), Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry (FAPCCI) would also take part in the deliberations.

Apart from business workshops, many cultural programmes were also planned, in which Tollywood stars such as Chiranjeevi, Nagarjuna and a host of comedians, would entertain the delegates.

This conference is held once in two years and it was held last time in New Delhi. Nearly 3,000 delegates from all over the world is likely to attend the conference.

Courtesy: AndhraCafe
Technorati tags: ,


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home