"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, March 04, 2006

Telugu, Kannada culturally bonded

Thursday March 2 2006 11:31 IST

BELLARY: Among the Dravidian languages, Telugu and Kannada are sister languages and are bonded culturally, said Government First Grade College principal G R Venkateshulu. He was addressing a programme on 'Language relationship in border areas', organised by the District Information Office at Siruguppa.

The contributions of late Bellary Raghavacharya, Krishnamacharya and Joladarasi Doddana Gouda had cemented the bond between the languages, he added.

Prof B Hanumantha Reddy of VKG College said people from the lower strata use both languages in the border areas. Language has never come in the way of cultural harmony.

In his keynote address, Siruguppa College Principal J N Mallappa said that people must love and respect other languages.

Courtesy: NewIndPress
Technorati tags: ,


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home