"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, March 05, 2006

పలుకే బంగారమాయేనా

Bhadrachala Ramdas' Keerthana 'palukE baMgAramAyEnA'


mp3 file


Vani Jayaram in SaMkarAbharaNaM

Complete song by BalaMuraliKrishna

Technorati tags: ,
pcastkiran


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 12:52 PM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Is that you singing?

And - your blog takes forevet to load... It might be one of those sidebar applications you have up.

 
At 10:53 PM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

Yes, that is me singing.

Did you try loading on dialup or broadband? It seems to be fine here on broadband. I guess it must be due to the flash clocks, & photos on the sidebar. If the problem persists, I will remove them.

Kiran

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home