"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, March 17, 2006

'Time to enforce Telugu in State'

KURNOOL: Chairman of Official Language Commission A.B.K. Prasad has called upon lovers of Telugu language to reinfuse life into the language which was in dire straits. Collector Vikas Raj, Mayor S. Raghurami Reddy, Member of the Official Language Commission R. Chandrasekhar Reddy, Kalva Mallaiah and others were present.

Addressing a meeting of తెలుగు వికాస భాషోత్సవం (Telugu Vikasa Bhashotsavam) here on Friday, he said it was unfortunate that even five decades after formation of linguistic States, Telugu language was in implementation stage.

He said while the people of neighbouring States like Karnataka and Tamil Nadu love to speak in their mother tongue, Telugu people found it an insult to speak in their own language. He said a time has come that serious steps were needed to enforce Telugu in the State.

Collector Vikas Raj said a change in the attitude of people was more important than the administrative decision to popularise the language. Those who returned from abroad were under the impression that they were distancing themselves from the culture. He said it was nothing wrong to love one's own language but it was unfair to insult other languages. Mr. Rachapalem Chandrasekhar Reddy said loss of language was nothing less than death of the Telugu culture. He called for a mission to protect Telugu language.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home